Wil je gelijk of geluk?

4 november 2021

KIES JE VOOR GELIJK OF GELUK IN EEN SCHEIDING?

Als (ex-)echtgenote hoef je er niet alleen voor te staan.

Ook in de huidige tijd komen de traditionele rolpatronen, waarbij de man werkt en de vrouw zorgt voor huishouding en kinderen, nog vaak voor. De man is hoofdkostwinner en de vrouw verdient een stuk minder of is voor haar inkomen volkomen afhankelijk van de man. Dit is vaak bij situaties, waarbij de (ex-)partner fors meer verdient. Zoals bijvoorbeeld een succesvolle DGA, advocaat, medisch specialist of bv. CFO .

Het lastige is bovendien, dat de financiële kennis van de vrouw vaak een stuk minder is dan die van de man of dat de man beter mondeling uit zijn woorden kan komen. Maar ook, dat je als vrouw natuurlijk het beste wilt voor de kinderen. Liever ga je dus ook niet het gevecht aan om gelijk te krijgen. Maar ja, hoe weet je of wat gezegd wordt of beloofd ook zo is en hoe kun je daarop vertrouwen? Is er daadwerkelijk geen ruimte om jouw inkomen aan te laten vullen met partneralimentatie? Als je dit wel zou willen moet je dan daadwerkelijk het gevecht aangaan of kun je toch in onderling overleg tot een redelijke afspraak komen?

Alternatieven zijn er ook, zoals bijvoorbeeld afkoop. Jullie kunnen dan financieel (volledig) ontvlechten en heb je op deze manier een buffer voor extra kapitaal voor de inbreng in een nog aan te schaffen woning. En kun je echt de echtelijke woning niet overnemen of is er wellicht een alternatief te bedenken zodat jij er toch kan blijven wonen met jullie kinderen? Van belang is om eerst een stap terug te doen en eens te bekijken waar jouw echte verlangens liggen en wat je wilt met de rest van jouw leven. Vaak is het veel effectiever om eerst over het leven te praten, voordat je definitieve afspraken gaat maken. Een echtscheiding zet namelijk jouw leven op z’n kop en de afspraken die je maakt in het convenant hebben grote invloed op jouw financiële toekomst. Ook omdat het impact heeft op bijvoorbeeld de inkomsten bij pensionering.

Standaard wordt er vaak gekozen voor begeleiding door een (advocaat) mediator. Dit is geen verkeerde keuze om samen aan tafel te komen en onderliggende kwesties bespreekbaar te maken. Maar dat betekent wel, dat jullie gespreksniveau gelijkwaardig moet kunnen zijn omdat de mediator zelf niet met oplossingen zal komen voor de vraagstukken die er zijn. Het is aan jullie om deze aan te dragen. Ik merk vaak dat ongelijkwaardigheid in kennisniveau of onvoldoende kennis over de mogelijke toekomst, zodat er helemaal geen gelijkwaardig mediation gesprek plaats kan vinden. Ik kan ervoor zorgen dat je beslagen ten ijs komt en de mediation wel kan slagen. Of dat jullie samen besluiten om ieder een afzonderlijk traject te bewandelen. Maar ten alle tijde met als doel om er samen goed geïnformeerd uit te komen en een dure gerechtelijke procedure te voorkomen.

De keuze hier is: “wil je gelijk of geluk”?

More Advice beschikt over de benodigde kennis op financieel, fiscaal, juridisch en emotioneel gebied om jou met raad en daad goed te kunnen adviseren en bij te staan.