Werken en ontslag

In jouw financiële planning houdt Suzanne rekening met de diverse stadia van jouw leven. Suzanne analyseert jouw vermogen en kijkt hoe dit het beste gestructureerd kan worden. Dit is afhankelijk van jouw huidige inkomen en vermogen, in combinatie met jouw wensen en toekomstplannen. Suzanne laat zien welke zaken al goed geregeld zijn en waar nog iets verbeterd kan worden. 

WERKEN

Wat als er iets aan jouw baan verandert?
Werken in loondienst is de basis voor het levensonderhoud van de meeste Nederlanders. Tegelijk bouw je met jouw baan meestal pensioen op. Jouw inkomen voor later is dus ook van jouw baan afhankelijk.

Een andere baan?
Maar wat als er iets aan jouw baan verandert? Maar weinig mensen beseffen wat een verandering in jouw baan (of een andere baan) kan betekenen voor jouw inkomen nu en straks, zeker in een tijd waarin de arbeidsmarkt steeds meer aan het flexibiliseren is.

Ontslag? Arbeidsongeschikt?
Jouw inkomen kan ook worden aangetast als je met ontslag te maken krijgt, met daarna een periode in de WW. En wat als je arbeidsongeschikt mocht raken?

Naar het buitenland? Verlof opnemen?
Er zijn ook veranderingen die spannender of vrolijker zijn dan ontslag of arbeidsongeschiktheid. Maar ook die hebben effect op jouw inkomen. Denk aan werken in het buitenland. Of aan zorgverlof of ouderschapsverlof.

 

De juiste keuzes
Verandert er iets aan jouw baan? Wissel je van baan? Krijg je met ontslag te maken en de ontvangst van een transitievergoeding? Dat kan gevolgen hebben voor jouw inkomen nu én straks. Ook kan dit invloed hebben op jouw situatie bij overlijden. Het is verstandig om mij al in te schakelen als je een voorstel hebt gekregen qua beeindiging van jouw dienstverband. Ik kan jouw helpen met onderstaande vragen:

  • Hoe wil je jouw loopbaan gaan vervolgen?
  • Het financieel uitwerken van de diverse modaliteiten zoals bv. het opzetten van een eigen bedrijf
  • Analyseren van scenario’s: eigen bedrijf opzetten, nieuwe baan, werkloosheid, overlijden & pensionering
  • Advies over de transitievergoeding en hoe dit zowel juridisch, fiscaal en financieel kan worden geoptimaliseerd en ingezet
  • Advies over scenario’s m.b.t. het zelf doorbetalen van de pensioenpremie (werkgever en werknemersdeel) na uitdiensttreding
  • Advies over het treffen van voorzieningen wanneer sprake zal zijn van bepaalde tekorten van jouw gewenste netto besteedbare inkomen
  • Inzicht in de haalbaarheid van jouw gewenste netto besteedbare inkomen

Suzanne verplaatst zich in jouw situatie en helpt om de keuzes te maken die bij jouw leven en situatie passen. Er kunnen betere keuzes gemaakt worden en problemen voorkomen als je op tijd een financiële planning laat maken.

Suzanne de Moor is aangesloten bij:

CFP®  en RES ® Keurmerk = Strenge opleidings- en (bij)scholingseisen, een heldere gedragscode en zorgvuldig toezicht.