Relatie

Voorkomen is namelijk beter dan genezen” Het hebben en onderhouden van een liefdesrelatie is niet eenvoudig……………..Wat zijn de financiële, fiscale en juridische gevolgen van een relatie? Trouwen, geregistreerd partnerschap, samenwonen en/of het vormen van een samengesteld gezin is een grote stap. Hoe krijg je inzicht en ga je het beste om met de financiële, fiscale, juridische en emotionele gevolgen van een relatie.

FINANCIELE PLANNING

“Er worden gezamenlijk schulden aangegaan en geld wordt vermengd. Daarnaast zijn er diverse knelpunten op civiel en fiscaal niveau. Zeker met de wetgeving die is gewijzigd per 01-01-2018. Er is geen automatische “”gemeenschap van goederen” meer en ieder houdt zijn eigen privé vermogen. Dit betekent wel een goede administratie voeren vanaf het aangaan van het huwelijk. Op dat moment dient een zogenaamde “staat van aanbrengsten” opgesteld te worden. Dit is een lijst waarop vermeld staat tot welk vermogen bepaalde bezittingen en schulden bij de start van het huwelijk behoren. Bij een scheiding of overlijden kan daarmee worden bewezen welke vermogensbestanddelen tot het privevermogen behoren. Het risico op discussies wordt hiermee aanzienlijk verkleind. 

Geld zorgt voor ruzie!

De oorzaak van dergelijke ruzies is het niet goed communiceren of goede afspraken maken over geld. De aanname is vaak dat het een niet romantisch onderwerp is. Deze aanname leeft bij jullie beiden en precies dit zorgt ervoor dat jullie het onderwerp uitstellen. Onuitgesproken verwachtingen en overtuigingen over hoe het zou moeten zijn blijven in de lucht hangen. Dat zorgt voor wrijving en ontaardt in ruzie. Deze ruzies bevestigen de eerdere aanname en zo is de cirkel weer rond en herhaalt het proces zich keer op keer.

Wat zijn de financiële gevolgen van een samengesteld gezin?

Een mooi samengesteld gezin geeft positieve energie en straalt! Ik weet uit ervaring dat het een uitdaging is om te bereiken en te behouden. Volledig jezelf te kunnen zijn in een samengesteld gezin. Naast deze uitdaging heeft een samengesteld gezin ook invloed hebben op jullie financiële planning en bijvoorbeeld jullie testament.

Relatieproblemen?

Er kan een afstand groeien tussen jullie. De een loopt op zijn tenen om het bijvoorbeeld de ander naar de zin te maken. Het feit is dat een relatie niet vanzelfsprekend altijd goed gaat. Er kunnen meningsverschillen zijn en het kan ook dat jullie beide niet meer jezelf zijn. Of jullie leven op de automatische piloot. En de vraag is hoe lang houden jullie dit nog vol? Net als het onderhoud van een auto heeft ook een relatie periodiek onderhoud nodig. Relatieproblemen kunnen ook het gevolg zijn van stress, ziekte of tegenslagen waardoor er acuut onderhoud nodig is.

Destructieve relatie?

Ik krijg regelmatig te maken met dit soort relaties. Vaak wordt dit pas ontdekt als de relatie niet meer lekker loopt. Alles valt op zijn plek en de niet destructieve partner neemt dan vaak de stap om een echtscheiding (ondernemer / eenzijdige begeleiding) in te zetten. Ze komen erachter waarom ze zich al die jaren niet zichzelf gevoeld hebben. Ik kan begeleiden aan de zijlijn om de juiste (strategische) stappen te zetten.

6 vragen om samen te bespreken:

1. Hoeveel van jullie eigen inkomen (of erfenis) is voor jullie zelf en hoeveel voor de gezamenlijke pot? 

Wat is belangrijk als jullie romantisch gaan trouwen? Dat er goede administratie gevoerd wordt waar in duidelijk is wie wat betaalt. In principe houden jullie je eigen vermogen en vindt er geen vermenging van vermogens plaats. Erfenissen en schenkingen vallen buiten de gemeenschap.

2. Wie verdient het (meeste) geld?

Hoe gaan jullie om met de kosten van de huishouding? Onderling moeten er afspraken gemaakt worden over het betalen van de huishoudelijke lasten. Wie betaalt welke lasten? Open bij voorkeur een gezamenlijke rekening om het eenvoudig te houden en betaal de vaste lasten van deze betaalrekening. Maandelijks wordt er een vast bedrag overgemaakt en discussies hoeven er niet gevoerd worden. Over de incidentele uitgaven kunnen jullie afzonderlijke afspraken maken. Verdient een van beiden meer? Verdeel de kosten eventueel volgens een bepaalde verdeelsleutel. De meest verdienende draagt bijvoorbeeld zeventig procent van de lasten en de minst verdienende dertig procent

3. Hoe gaan jullie om om met gezamenlijke schulden? 

In welke onderlinge verhouding gaat deze schuld ieder aan? Wat is de aansprakelijkheid en draagplicht? Hoe zit het met de inbreng van eigen geld dat gebruikt wordt als aflossing van een gezamenlijke schuld? Hoe gaan jullie om met deze periodieke aflossingen op bijvoorbeeld de spaarpolis of hypotheek? Belangrijk daarbij is dat jullie weten dat rentetermijnen worden gezien als kosten van de huishouding terwijl aflossingen gezien worden als investeringen. Wat spreken jullie af over deze investeringen? Is beleggingsleer van toepassing of nomaliteitsleer?

Let op bij een eigen woning

Indien een van de partners een huis bezit moeten er ook afspraken gemaakt worden over de kosten, het aflossen en het onderhoud. Bij het verbreken van de relatie heeft de partner die het huis niet bezit geen rechten. Dat is nogal zuur als beide partners in het huis geïnvesteerd hebben. Ga hierover in gesprek met de en maak er duidelijke schriftelijke afspraken over. Ook hierbij moet er weer goed gelet worden op hoe het geregeld is bij overlijden van een van beiden.

4. Over welke uitgaven overleggen jullie samen en over welke uitgaven beslissen jullie zelf?

5. Wie regelt de grote geldzaken? 

Vergeet niet om mjin hulp in te schakelen om te bekijken of jullie de geldzaken wel goed regelen. Ook om te bekijken wat er gebeurt bij een eventueel overlijden van een van beide. Wellicht kan de inrichting anders waardoor er meer geld overblijft. Een andere vraag is: Wat spreken jullie af over investeringen vanuit prive vermogen in bijvoorbeeld jullie gezamenlijke woning of woning die van 1 van beide is? 

Extra belangrijke tip:

6. Praat goed over de werk/zorg verdeling en maak bewuste keuzes ten aanzien van werk en zorg

Mocht het later niet zo romantisch uitvallen dan is het belangrijk dat je beiden zelf een goed inkomen kunt blijven verdienen. Om later niet voor verrassingen te komen staan is het van groot belang dat er vanaf het begin van jullie relatie een goede administratie gevoerd is.

Wat zijn de financiële gevolgen van gezinsuitbreiding?
Gezinsuitbreiding is een gebeurtenis die jullie leven verandert. Sociaal en emotioneel, maar ook financieel. De zorg voor een kind kost nu eenmaal geld. En het kost nog meer als jij of jouw partner (of allebei) besluit om minder te gaan werken en meer tijd aan jullie kinderen te besteden. Daar staat tegenover dat kinderopvang ook niet gratis is.

Als kinderen groter worden, gaan andere geldzaken een rol spelen. Je wilt ze een goede start van hun eigen volwassen leven geven. Ben je op tijd begonnen met sparen voor jouw kind? en wat als ze gaan studeren?

Suzanne de Moor is aangesloten bij:

CFP®  en RES ® Keurmerk = Strenge opleidings- en (bij)scholingseisen, een heldere gedragscode en zorgvuldig toezicht.