WERKWIJZE FINANCIËLE PLANNING

Je kunt maar één keer alles uit het leven halen. Ik help met het inrichten en managen van jouw totale financiële positie. Financiële Planning is een continu proces welke primair als doel heeft het ontdekken, bereiken en behouden van jouw gewenste leven. Om dit te bereiken en te behouden is het belangrijk dat er een strategie wordt uitgezet in de vorm van financiële planning. Het proces is opgebouwd uit verschillende fasen. Deze fasen hebben als doel om het proces effectief en overzichtelijk te laten verlopen.

Stap 1: kennismaking

Ik hoop dat iedereen geniet van het leven en kan genieten van de dingen, waar ze zelf gelukkig van worden. Vaak worden we geleefd door onze agenda en hoe ouder we worden hoe sneller de tijd door onze vingers glipt. Uit de praktijk blijkt een aantal kernvragen boven water te komen, waar bijna iedereen in min of meerdere mate mee geconfronteerd wordt.

 • Doe ik het goed of moet ik mij zorgen maken?
 • Komt het goed voor mijn familie en naasten?
 • Wat wil ik eigenlijk gaan doen met de rest van mijn leven?

Allemaal zaken die in vertrouwen besproken kunnen worden. Het maakt mijn werk: inhoudsvol, betrokken en geeft mij voldoening. Wanneer je behoefte hebt om te toetsen of jouw financiële doelstellingen haalbaar zijn of dat je op het juiste pad zit, is het zinvol om te beginnen met een kennismakingsgesprek. Ook als je op een kruispunt staat en een lastige keuze in je leven moet nemen kun je contact met mij opnemen. Mijn advies is: “Vraag hulp en bekijk wat de mogelijke consequenties zijn voor jouw (financiële) toekomst

 

Stap 2: Inventarisatie en analyse

Tijdens de eerste kennismaking en het inventarisatiegesprek wordt gevraagd naar jouw leven, wensen en doelen;

 • Wat vind je belangrijk, nu en in de toekomst?
 • Hoe verhoudt dit zich tot jouw financiële situatie?
 • Waar maak je je zorgen over?

Tijdens ons 1e gesprek wordt al veel aandacht geschonken aan jouw persoonlijke financiële situatie en jouw leven, wensen en doelen. Voor dit 1e gesprek reken ik geen kosten maar als je besluit gebruik te maken van mijn dienstverlening zullen in de offerte wel opstartkosten opgenomen worden. Op basis van ons kennismakingsgesprek krijg ik een duidelijk beeld van jouw financiële vraagstukken en kan ik een passende offerte tot dienstverlening aanmaken. Je betaalt overigens alleen voor het aantal adviesgesprekken dat nodig is. Je krijgt huiswerk mee om zelf mee aan de slag te gaan als je besluit gebruik te maken van mijn dienstverlening. Er kan meer begeleiding geboden worden om jouw levensdoelen boven tafel te krijgen middels lifeplanning. Wat is er belangrijk en wat heeft de hoogte prioriteit? Wat staat er in de weg? Het leven is bedoeld om vanuit jouw volle potentie te leven en vooral te genieten. Het leven is geen “generale repetitie” en kostbare tijd verstrijkt terwijl we druk zijn met ‘de waan van de dag‘. Tijdens onderzoek naar het doel van het leven werd aan mensen op hun sterfbed gevraagd wat ze anders gedaan zouden hebben. Unaniem zeiden ze; ‘Minder werken en meer tijd met vrienden en familie’

Financiële planning is een proces en in dit proces zal steeds duidelijker gaan worden wat jouw wensen en doelstellingen zijn en zal je wellicht ook al stappen gaan zetten. Deze fase vormt de basis van financiële planning. Er wordt berekend wat er nodig is om jouw doelen te bereiken en waar de risico’s en kansen liggen. Geld is simpelweg een middel waarmee je, jouw tijd kunt besteden zoals jij dat wilt.

 

Stap 3: Advies

Na een duidelijke inventarisatie analyseer ik alle relevante informatie. Dit vormt de basis voor jouw financiële planning: een overzicht van jouw netto besteedbare inkomen (NBI) en hoe dit zich ontwikkelt de rest van jouw leven. Iedereen heeft een eigen persoonlijke financiële levensstijl dat te maken heeft met het pad dat je kiest. Het NBI is het bedrag dat wordt besteed aan consumptieve uitgaven zoals bijvoorbeeld; vakanties, hobby’s, uitgaan, vrije tijd, sporten etc. Maar ook aan de vaste lasten zoals verzekeringen voor het huis, gas, water en licht. Het NBI wordt gebruikt als basis voor de doorrekening naar de toekomst. Er wordt gedetailleerd in beeld gebracht welke inkomsten je nu maar ook in de toekomst kunt verwachten (salaris, pensioen, AOW, bijvoorbeeld huurinkomsten en eventuele erfenissen). Daarnaast wordt in beeld gebracht welke uitgaven je kunt verwachten (belastingen, hypotheekrente, studiekosten, kosten verduurzaming woning, schenkingen, grote reizen, etc.). Dit geeft een helder beeld van de verwachtte ontwikkeling tussen jouw inkomsten, uitgaven en vermogen op basis van cashflow management.

Stap 4: Realisatie

Bij mijn dienstverlening neem ik uitgebreid de tijd om jouw wensen en behoeften te begrijpen. We onderzoeken verschillende scenario’s, berekenen de financiële haalbaarheid en wijzen op mogelijke risico’s zoals; overlijden, arbeidsongeschiktheid en echtscheiding. Ook identificeer ik kansen en bied ik gepast advies. Ik trek conclusies en stel aanbevelingen op maat op zodat jij weloverwogen beslissingen kunt nemen over jouw financiële toekomst. Ook wordt er aangegeven welke mogelijkheden er zijn om jouw situatie te optimaliseren. Op deze manier kun je de juiste keuzes maken op jouw levenspad, bijsturen of juist of de goede weg blijven. Vanzelfsprekend wordt in jouw financiële planning rekening gehouden met de relevante wet- en regelgeving inclusief fiscale aspecten.

Ook bij het uitvoeren van jouw financiële planning zoals bijvoorbeeld het aanpassen van jouw hypotheek, afsluiten of oversluiten van een lijfrente (pensioen) product, levensverzekering(en), laten beheren van jouw vermogen ben ik een deskundige sparring partner. Ik begeleid alléén wanneer jouw financiële planning aanleiding geeft voor het optimaliseren van financiële producten of het afsluiten van nieuwe producten.

 

Stap 5: Update

REFERENTIE

♥ Met de vraag om overzicht en vooral inzicht in onze financiële situatie zijn we bij de adviseur terechtgekomen. Een eerste informatief gesprek gaf ons al voldoende vertrouwen om haar deze opdracht te geven. Ze heeft ons enorm geholpen om inzicht te krijgen in onze huidige situatie en de mogelijkheden in de toekomst. We vinden haar betrokken, goed bereikbaar, geïnteresseerd en blijven voorlopig nog gebruik maken van haar deskundigheid.♥

Pieternel

In de daarop volgende jaren kan jouw financiële situatie gemonitord worden door een periodieke check up zodat je in goede financiële gezondheid blijft. Ik bewaar al jouw gegevens in jouw digitale klantomgeving. Bij een updategesprek kunnen alle uitgangspunten, aandachtspunten en actiepunten worden bekeken a.d.h.v. jouw geactualiseerde gegevens. Ik adviseer jou dan over de mogelijke aanpassingen zodat je niet voor ongewenste financiële verrassingen komt te staan. Op deze manier heb je; inzicht, grip en rust! Na het opstarten van jouw financiële planning gaat het leven namelijk gewoon door. Je kunt anders tegen zaken aan gaan kijken, jouw situatie verandert, jouw doelen, je maakt (andere) keuzes. Ook kunnen er wijzigingen plaatsvinden op financieel, fiscaal en juridisch vlak. Financiële life planning is een proces zodat het kan worden aangepast aan de veranderingen in het leven. Bij belangrijke beslissingen kun je mij ook raadplegen.

Zoals bijvoorbeeld bij onderstaande vragen:

 • Welke gevolgen heeft een verhuizing naar een duurdere woning ?
 • Hoe kan ik de erfenis die ik heb gekregen het beste besteden?
 • Kan ik toch eerder stoppen met werken dan gepland?
 • Mijn hypotheekrente moet verlengd worden. Kan ik beter extra aflossen vanuit mijn vermogen of voor een nieuwe rentevaste periode kiezen?
 • Welke gevolgen heeft samenwonen, trouwen of een geregistreerd partnerschap voor mijn situatie?

Suzanne de Moor is aangesloten bij:

CFP®  en RES ® Keurmerk = Strenge opleidings- en (bij)scholingseisen, een heldere gedragscode en zorgvuldig toezicht.