WERKWIJZE FINANCIËLE PLANNING

Je kunt maar één keer alles uit het leven halen. More Advice helpt met het inrichten en managen van jouw totale financiële positie. Financiële Planning is een continu proces welke primair als doel heeft het ontdekken, bereiken en behouden van jouw gewenste levensstijl. Om jouw gewenste levensstijl te bereiken en te behouden is het belangrijk dat er een strategie voor jou wordt uitgezet in de vorm van financiele planning.

De werkwijze is opgebouwd uit verschillende fasen. Deze fasen hebben als doel om het proces van Financiële Planning effectief en overzichtelijk te laten verlopen.

Stap 1: kennismaking

Ik hoop dat iedereen geniet van het leven en kan genieten van de dingen, waar ze zelf gelukkig van worden. Vaak worden we geleefd door onze agenda en hoe ouder we worden hoe sneller de tijd door onze vingers glipt.

Uit de praktijk blijkt een aantal kernvragen boven water te komen, waar bijna iedereen in min of meerdere mate mee geconfronteerd wordt.

  • Doe ik het goed of moet ik mij zorgen maken?
  • Komt het goed voor mijn familie en naasten?
  • Wat wil ik gaan doen met de rest van mijn leven?

Allemaal zaken die in vertrouwen besproken kunnen worden. Het maakt mijn werk: inhoudsvol, betrokken en geeft mij voldoening

Wanneer je behoefte hebt om te toetsen of jouw financiële doelstellingen haalbaar zijn, is het zinvol om te beginnen met een kennismakingsgesprek over financiële planning. 

Stap 2: diagnose

Tijdens de eerste kennismaking en het inventarisatiegesprek wordt gevraagd naar jouw leefstijl, wensen en doelen. Wat vind je belangrijk, nu en in de toekomst? Hoe verhoudt dit zich tot jouw financiële situatie? Waar maak je je zorgen over? 

Als er nog geen duidelijk antwoord te geven is op de vragen die gesteld worden zal ik ook huiswerk meegeven waarmee je aan de slag kan. Financiele plannig is namelijk een proces en in dit proces zal steeds duidelijker gaan worden wat jouw wensen en doelstellingen zijn.

More Advice kan berekenen wat nodig is om de doelen zonder piekeren te bereiken of waar de risico’s liggen. 

Stap 3: behandelplan

Na een duidelijke diagnose inventariseert More Advice alle relevante informatie. Dit vormt de basis voor een financieel behandelplan: een overzicht van jouw netto besteedbare inkomen en hoe dit zich ontwikkelt.

More Advice kijkt of jouw wensen haalbaar zijn, rekent verschillende scenario’s door, wijst op mogelijke financiële risico’s, adviseert en beantwoordt al jouw vragen.

 

Stap 4: oplossen en implementeren

Ook bij het uitvoeren van het behandelplan zoals bijvoorbeeld het aanpassen van jouw hypotheek, af of oversluiten van een lijfrente (pensioen) product of levensverzekering(en) is More Advice een deskundige sparring partner.

 

Stap 5: monitoring (Periodieke Check Up)

In de daarop volgende jaren kan jouw financiële situatie gemonitoort worden door een periodieke check up. Alle aandachtspunten worden bekeken en More Advice adviseert jou over de mogelijke aanpassingen zodat je niet voor ongewenste financiële verrassingen komt te staan. Op deze manier wordt er gezorgt voor inzicht, grip en rust. Na het opstarten van jouw financiele planning gaat het leven namelijk gewoon door. Je kunt anders tegen zaken aan gaan kijken, jouw situatie verandert, je maakt keuzes. Ook kunnen er wijzigingen plaatsvinden op financieel, fiscaal en juridisch vlak.

Suzanne de Moor is aangesloten bij:

Wilhelminapark 17
2342 AD Oegstgeest

T: 06-28418123
E: info@moreadvice.nl