WERKWIJZE FINANCIËLE PLANNING

Je kunt maar één keer alles uit het leven halen. More Advice helpt met het inrichten en managen van jouw totale financiële positie. Financiële Planning is een continu proces welke primair als doel heeft het ontdekken, bereiken en behouden van jouw gewenste levensstijl. Om dit te bereiken en te behouden is het belangrijk dat er een strategie wordt uitgezet in de vorm van financiele planning. Het proces is opgebouwd uit verschillende fasen. Deze fasen hebben als doel om het proces effectief en overzichtelijk te laten verlopen.

Stap 1: kennismaking

Ik hoop dat iedereen geniet van het leven en kan genieten van de dingen, waar ze zelf gelukkig van worden. Vaak worden we geleefd door onze agenda en hoe ouder we worden hoe sneller de tijd door onze vingers glipt. Uit de praktijk blijkt een aantal kernvragen boven water te komen, waar bijna iedereen in min of meerdere mate mee geconfronteerd wordt.

  • Doe ik het goed of moet ik mij zorgen maken?
  • Komt het goed voor mijn familie en naasten?
  • Wat wil ik gaan doen met de rest van mijn leven?

Allemaal zaken die in vertrouwen besproken kunnen worden. Het maakt mijn werk: inhoudsvol, betrokken en geeft mij voldoening. Wanneer je behoefte hebt om te toetsen of jouw financiële doelstellingen haalbaar zijn of dat je op het juiste pad zit, is het zinvol om te beginnen met een kennismakingsgesprek. Ook als je op een kruispunt staat en een lastige keuze in je leven moet nemen kun je contact opnemen. Mijn advies is: “Vraag op tijd hulp en bekijk wat de mogelijke consequenties zijn voor jouw (financiele) toekomst”

Stap 2: diagnose

Tijdens de eerste kennismaking en het inventarisatiegesprek wordt gevraagd naar jouw leefstijl, wensen en doelen.

  • Wat vind je belangrijk, nu en in de toekomst?
  • Hoe verhoudt dit zich tot jouw financiële situatie?
  • Waar maak je je zorgen over?

Ook krijg je huiswerk mee om zelf aan de slag te gaan. Eventueel kan er ook meer begeleiding geboden worden om jouw levensdoelen boven tafel te krijgen middels lifeplanning coaching. Het leven hier op aarde is bedoeld om vanuit jouw volle potentie te leven en vooral te genieten.

Financiele planning is een proces en in dit proces zal steeds duidelijker gaan worden wat jouw wensen en doelstellingen zijn.Er wordt berekend wat er nodig is om jouw doelen te bereiken en waar de risico’s liggen.

 

Stap 3: behandelplan

Na een duidelijke diagnose inventariseer ik alle relevante informatie. Dit vormt de basis voor een financieel behandelplan: een overzicht van jouw netto besteedbare inkomen (NBI) en hoe dit zich ontwikkelt de rest van jouw leven. Iedereen heeft een eigen persoonlijke financiele levensstijl dat te maken heeft met het pad dat je kiest. Het NBI is het bedrag dat wordt besteed aan consumptieve uitgaven zoals bijvoorbeeld vakanties, hobbies, uitgaan, sporten etc. Maar ook aan de vaste lasten zoals verzekeringen voor het huis, gas, water en licht. Het NBI wordt gebruikt als basis voor de doorrrekening naar de toekomst. Er wordt gedetailleerd in beeld gebracht welke inkomsten je nu maar ook in de toekomst kunt verwachten (salaris, pensioen, AOW, bijvoorbeeld huurinkomsten). Daarnaast wordt in beeld gebracht welke uitgaven je kunt verwachten (belastingen, hypotheekrente, studiekosten, schenkingen etc.) Dit geeft een helder beeld van de verwachtte ontwikkeling (op basis van cashflow management) tussen jouw inkomsten, uitgaven en vermogen.

Er wordt gekeken of jouw wensen haalbaar zijn,verschillende scenario’s doorgerekend , op mogelijke financiële risico’s gewezen, geadviseert en alle vragen worden beantwoord. Op deze manier kun je de juiste keuzes maken op jouw levenspad of juist of de goede weg blijven.

 

Stap 4: oplossen en implementeren

Ook bij het uitvoeren van het behandelplan zoals bijvoorbeeld het aanpassen van jouw hypotheek, afsluiten of oversluiten van een lijfrente (pensioen) product, levensverzekering(en) is More Advice een deskundige sparring partner.

 

Stap 5: monitoring (Periodieke Check Up)

In de daarop volgende jaren kan jouw financiële situatie gemonitoort worden door een periodieke check up zodat kostbare fouten voorkomen worden. Alle aandachtspunten worden bekeken en More Advice adviseert jou over de mogelijke aanpassingen zodat je niet voor ongewenste financiële verrassingen komt te staan. Op deze manier wordt er gezorgt voor inzicht, grip en rust. Na het opstarten van jouw financiele planning gaat het leven namelijk gewoon door. Je kunt anders tegen zaken aan gaan kijken, jouw situatie verandert, je maakt keuzes. Ook kunnen er wijzigingen plaatsvinden op financieel, fiscaal en juridisch vlak. 

Suzanne de Moor is aangesloten bij: