WERKWIJZE FINANCIËLE PLANNING

U kunt maar één keer alles uit het leven halen. Wij helpen u met het inrichten en managen van uw totale financiële positie. Financiële Planning is een continu proces welke primair als doel heeft het ontdekken, bereiken en behouden van uw gewenste levensstijl. Om uw gewenste levensstijl te bereiken en te behouden is het belangrijk dat er een strategie voor u wordt uitgezet in de vorm van een persoonlijk op uw situatie gericht financieel plan.

Onze werkwijze is opgebouwd uit verschillende fasen. Deze fasen hebben als doel om het proces van Financiële Planning effectief en overzichtelijk te laten verlopen.

Stap 1: kennismaking

Wanneer u behoefte heeft om te toetsen of uw financiële doelstellingen haalbaar zijn, is het zinvol om te beginnen met een financieel plan. Zo krijgt u beter inzicht in uw huidige en toekomstige uitgaven. Onze werkwijze bestaat in het eerste jaar uit het opstellen van een financieel behandelplan en het implementeren van dit financiële behandelplan

Stap 2: diagnose

Tijdens de eerste kennismaking vraagt uw financiële huisarts u naar uw leefstijl, wensen en doelen. Wat vindt u belangrijk, nu en in de toekomst? Hoe verhoudt dit zich tot uw financiële situatie? Waar maakt u zich zorgen over? U weet wat u wilt. Uw financiële huisarts weet wat nodig is om dat zonder piekeren te bereiken

Stap 3: behandelplan

Na een duidelijke diagnose inventariseert uw financiële huisarts alle relevante informatie. Dit vormt de basis voor een financieel behandelplan: een overzicht van uw netto besteedbare inkomen en hoe dit zich ontwikkelt.

Wij kijken of uw wensen haalbaar zijn, rekenen verschillende scenario’s door, wijzen op mogelijke financiële risico’s, adviseren en beantwoorden uw vragen.

Stap 4: oplossen en implementeren

Ook bij het uitvoeren van het behandelplan zoals bijvoorbeeld het aanpassen van uw hypotheek of levensverzekering is uw financiële huisarts een deskundige sparring partner.

Stap 5: monitoring (Periodieke Check Up)

In de daarop volgende jaren zorgen wij het monitoren van uw financiële situatie door een periodieke check up. We controleren en evalueren alle aandachtspunten en adviseren u over de mogelijke aanpassingen zodat u niet voor ongewenste financiële verrassingen komt te staan. Samen zorgen wij op deze manier voor inzicht, grip en rust. Na het opstellen van dit plan gaat het leven namelijk gewoon door. U kunt anders tegen zaken aan gaan kijken, uw situatie verandert, u maakt keuzes. Ook kunnen er wijzigingen plaatsvinden op financieel, fiscaal en juridisch vlak.

Suzanne de Moor is aangesloten bij: