Suzanne

SAMENWERKING

In complexe situaties is het van groot belang dat iedere professional zijn of haar taak op de juiste wijze oppakt en men blijft schakelen met elkaar. Er is dan kennis en expertise nodig op verschillende vlakken want dit levert het beste resultaat op. Met mijn advies en regie wil ik zorgen dat er een goed advies op tafel komt te liggen. Je bent namelijk het beste af als jouw adviesvraagstukken integraal benaderd worden door de hiervoor gekwalificeerde specialisten. Door elkaar aan te vullen op diverse vakgebieden ervaren mijn cliënten dat ze ontzorgt en goed geadviseerd worden.

 

Advocaat │ mediator

In opdracht van de cliënt kan ik een doorrekening maken van de netto financiële situatie van de scheidende partners in de toekomst. Daarnaast kan ik kijken naar de fiscale consequenties van het toedelen van kapitaal- en lijfrenteverzekeringen en de pensioensituatie in beeld brengen. Ik bespreek oplossingen voor cliënt en geef inzicht en duidelijkheid. Ook kan ik als neutrale financial aanschuiven bij mediation-gesprekken, om helderheid te geven over specifieke financiële kwesties.

Soms vordert een mediation moeizaam, omdat één van de scheidende partners niet verder komt. In deze situatie kan ik aan de zijlijn deze partner adviseren en begeleiden. Zo komt er; inzicht, rust, duidelijkheid en ondersteuning. Op deze manier verloopt de echtscheiding soepeler omdat het makkelijker wordt om keuzes te maken over de financiële toekomst.

Accountant

Accountant / financieel adviseur

De accountant of financieel adviseur kan veel betekenen voor zijn of haar cliënt. In nauwe samenwerking met de accountant of financieel adviseur begeleid ik in het vinden van oplossingen bij financiele planning.

De afspraken kunnen vastgelegd worden en dankzij de afstemming met de accountant / financieel adviseur kan ik snel inzicht geven in de financiën en de haalbaarheid van de voorgestelde opties.

Notaris

  • Estate planning – Bij estate planning help ik inzichtelijk te maken hoe het vermogen in stand gehouden wordt en hoe het opgebouwde vermogen op een (fiscaal) voordelige manier overdragen wordt aan de erfgenamen. Er wordt inzicht gegeven in de erfrechtelijke gevolgen indien je onverhoopt overlijd.
  • Testament – De mogelijke gevolgen van overlijden kunnen worden opgelost middels herziening van jouw testament bij de notaris
  • Pre-relatie advies – afstemming belangrijke informatie ten behoeve van de inhoud huwelijkse/partnerschapsvoorwaarden of samenlevingscontract met notaris.
  • Levenstestament – In een financieel plan is duidelijk uitgewerkt hoe inkomsten en uitgaven zich tot elkaar verhouden. Levert dit een overschot op, dan moet duidelijk zijn wat daarmee moet gebeuren. Wordt dit aan een spaarrekening toegevoegd of is er een beleggingsportefeuille waaraan dit toegevoegd moet worden. Het aankoop en verkoopbeleid wordt benoemd. Ook zal het financieel plan belangrijke data bevatten waarop er besluiten genomen moeten worden. 
Notaris
Vermogensbeheerder

Vermogensbeheerders

Ik help niet alleen met het continu monitoren van jouw financiële doelstellingen, maar kan ook faciliteren om te helpen in het vinden van de juiste partij om jouw vermogen onder te brengen. Voor advies over de invulling van jouw beleggingsportefeuille verwijs ik door naar vermogensbeheerders of werk er mee samen. Professioneel vermogensbeheer vergroot jouw kans op een rendement dat aansluit bij jouw verwachtingspatroon. De belangrijkste criteria waarop ik vermogensbeheerders beoordeel zijn bijvoorbeeld: onafhankelijkheid, risico, duurzaamheid, kosten en professionaliteit. Maar daarnaast vind ik de mogelijkheid om de resultaten te meten en een heldere communicatie met klanten ook belangrijk.

Suzanne de Moor is aangesloten bij:

CFP®  en RES ® Keurmerk = Strenge opleidings- en (bij)scholingseisen, een heldere gedragscode en zorgvuldig toezicht.