Suzanne

SAMENWERKING

In complexe situaties is het van groot belang dat iedere professional zijn of haar taak op de juiste wijze oppakt en men blijft schakelen met elkaar. Er is dan kennis en expertise nodig op verschillende vlakken want dit levert het beste resultaat op. Met mijn advies en regie wil ik zorgen dat er een goed advies op tafel komt te liggen. Je bent namelijk het beste af als jouw adviesvraagstukken integraal benaderd worden door de hiervoor gekwalificeerde specialisten. Door elkaar aan te vullen op diverse vakgebieden ervaren mijn cliënten dat ze ontzorgd en goed geadviseerd worden.

Ik WERK SAMEN MET:

 • Advocaten
 • Notarissen
 • Accountants
 • Administratiekantoren
 • Mediators
 • Financiële tussenpersonen
 • Vermogensbeheerders
 • Fiscalisten

Advocaat │ mediator

In opdracht van de cliënt kan ik de alimentatie berekenen in diverse scenario’s, een uitwerking maken van de vermogensverdeling of – verrekening en het inkomen van de ondernemer analyseren. Daarnaast kan er geadviseerd worden over de toedeling en fiscale consequenties van kapitaal- en lijfrenteverzekeringen, alternatieven bespreekbaar maken voor de verevening van het pensioen. Of een doorrekening maken van de netto financiële situatie van de scheidende partners in de toekomst. Ik bespreek oplossingen voor cliënt en advocaat/mediator. Ook kan ik als neutrale financial aanschuiven bij mediation-gesprekken, om helderheid te geven over specifieke financiële kwesties.

Soms vordert een mediation moeizaam, omdat één van de scheidende partners niet verder komt. In deze situatie kan ik  aan de zijlijn deze partner adviseren en begeleiden. Zo komt er; inzicht, rust, duidelijkheid en ondersteuning. Op deze manier verloopt de echtscheiding soepeler omdat het makkelijker wordt om keuzes te maken over de toekomst.

Accountant

Accountant / financieel adviseur

De accountant of financieel adviseur kan veel betekenen voor zijn of haar cliënt. In nauwe samenwerking met de accountant of financieel adviseur begeleid ik in het vinden van oplossingen bij financiele planning.

De afspraken kunnen vastgelegd worden en dankzij de afstemming met de accountant / financieel adviseur kan ik snel inzicht geven in de financiën en de haalbaarheid van de voorgestelde opties.

Notaris

 • Estate planning – Bij estate planning helpt More Advice, in samenwerking met de notaris, hoe het vermogen in stand gehouden wordt en hoe het opgebouwde vermogen op een (fiscaal) voordelige manier overdragen wordt aan de erfgenamen. Er wordt inzicht gegeven in de erfrechtelijke gevolgen indien je onverhoopt overlijd.
 • Testament – De mogelijke gevolgen van overlijden kunnen worden opgelost middels herziening van jouw testament bij de notaris
 • Pre-relatie advies – afstemming belangrijke informatie t.b.v.inhoud huwelijkse/partnerschapsvoorwaarden of samenlevingscontract met notaris.
 • Levenstestament – In een financieel plan is duidelijk uitgewerkt hoe inkomsten en uitgaven zich tot elkaar verhouden. Levert dit een overschot op, dan moet duidelijk zijn wat daarmee moet gebeuren. Wordt dit aan een spaarrekening toegevoegd of is er een beleggingsportefeuille waaraan dit toegevoegd moet worden. Het aankoop en verkoopbeleid wordt benoemd. Ook zal het financieel plan belangrijke data bevatten waarop er besluiten genomen moeten worden. Denk aan het aflopen van de rentevaste periode van een hypotheek of het aanwenden van polissen van levensverzekering. Welke lijfrentetermijnen moeten er aangekocht worden en wat zijn de fiscale gevolgen van een uitkering uit een polis?
Notaris
Vermogensbeheerder

Vermogensbeheerders

Als jouw financiële huisarts informeer ik jou graag over de algemene mogelijkheden en risico’s van beleggen. Ik help niet alleen met het continu monitoren van jouw financiële doelstellingen, maar kan ook faciliteren om te helpen in het vinden van de juiste partij om jouw vermogen onder te brengen. Voor advies over de invulling van jouw beleggingsportefeuille verwijs ik door naar vermogensbeheerders of werk er mee samen. Professioneel vermogensbeheer vergroot jouw kans op een rendement dat aansluit bij jouw verwachtingspatroon

De belangrijkste criteria waarop ik vermogensbeheerders beoordeel zijn bijvoorbeeld: onafhankelijkheid, risico, duurzaamheid, kosten en professionaliteit. Maar daarnaast vind ik de mogelijkheid om de resultaten te meten en een heldere communicatie met klanten ook belangrijk.

Suzanne de Moor is aangesloten bij:

CFP® Keurmerk = Strenge opleidings- en (bij)scholingseisen, een heldere Gedragscode, zorgvuldig toezicht en een onafhankelijke klachtafhandeling. Biedt een stevig houvast bij financieel advies.