SAMENWERKING

In complexe situaties is het van groot belang dat iedere professional zijn of haar taak op de juiste wijze oppakt en men blijft schakelen met elkaar. Daarbij is het belangrijk dat nog geen verkeerde keuzes zijn gemaakt. Er is kennis en expertise nodig op verschillende vlakken. Dit levert het beste resultaat op. Ik breng de specialisten samen en zorgen dat er geen escalatie plaatsvindt in een toch al moeilijke situatie door mismatch en verkeerde adviezen. Met mijn advies en regie bied ik de nodige zekerheid voor afwikkeling van jouw situatie. Ik zorg ervoor dat er sneller een goed advies op tafel ligt. Cliënten zijn het beste af als complexe adviesvraagstukken integraal benaderd worden door de hiervoor gekwalificeerde specialisten. Alleen is sneller maar samen komen we verder. Door elkaar aan te vullen op diverse vakgebieden ervaren mijn cliënten dat ze ontzorgd en goed geadviseerd worden. Oftewel 1 en 1 = 3.

Samenwerking:

 • Advocaten
 • Notarissen
 • Accountants
 • Administratiekantoren
 • Mediators
 • Coaches
 • Kindbehartigers
 • Scheidingscoaches
 • Financiële tussenpersonen
 • Banken
 • Vermogensbeheerders
 • Fiscalisten

De ScheidingsDeskundige

More Advice is aangesloten bij de ScheidingDeskundige. De ScheidingsDeskundige faciliteert als kenniscentrum en is een samenwerkingsverband van zelfstandig werkende scheidingsbegeleiders. De aangesloten scheidingsbegeleiders werken met hoogstaande documenten en houden hun kennis bij door het bijwonen van bijeenkomsten, het lezen van vakliteratuur en nieuwsbrieven op het gebied van echtscheidingen. De aangesloten leden met verschillende ervaring en achtergrond versterken elkaar door kennis en vaardigheden te delen

Advocaat │ mediator

More Advice kan in opdracht van de advocaat │ mediator alimentatie berekenen in diverse scenario’s, een uitwerking maken van de vermogensverdeling of – verrekening, het inkomen van de ondernemer analyseren. Daarnaast More Advice adviseren over de toedeling en fiscale consequenties van kapitaal- en lijfrenteverzekeringen, alternatieven uitwerken voor de verevening van het pensioen. Of een doorrekening maken van de netto financiële situatie van de scheidende partners in de toekomst. More Advice stelt met de cliënt een behandelplan op en een advies met oplossingen voor cliënt en advocaat/mediator. Ook kan Suzanne als neutrale financial aanschuiven bij mediation-gesprekken, om helderheid te geven over specifieke financiële kwesties.

Soms vordert een mediation moeizaam, omdat één van de scheidende partners niet verder komt. Suzanne kan ik in deze situatie op de zijlijn deze partner adviseren en begeleiden. Zij geeft inzicht, duidelijkheid en ondersteuning. Op deze manier verloopt de echtscheiding soepeler omdat beter keuzes gemaakt kunnen worden over financiële zaken.

Accountant / financieel adviseur

De accountant of financieel adviseur kan bij een scheiding veel betekenen voor zijn/haar cliënt. In nauwe samenwerking met de accountant of financieel adviseur begeleiden wij de scheidende partners en presenteren wij oplossingen. De afspraken kunnen vastgelegd worden in een convenant. Dankzij de afstemming met de accountant / financieel adviseur kunnen wij snel inzicht geven in de financiën en de haalbaarheid van de voorgestelde opties.

Kindbehartiger

Een scheiding is voor de kinderen een emotionele periode; ze zijn boos of verdrietig. Daarnaast hebben ze veel vragen: ‘Hoe ziet mijn leven er straks uit?’Is de scheiding mijn schuld?’ Kinderen hebben behoefte aan duidelijkheid en geborgenheid. Bij een kindbehartiger vinden kinderen die het nodig hebben een luisterend oor. 1 op de 6 kinderen in Nederland maakt een scheiding mee. De stem van ieder kind verdient een plek in het geheel. More Advice biedt de mogelijkheid om kindgesprekken te voeren. In een kindvriendelijke omgeving kunnen jullie kinderen op hun niveau en op een ontspannen manier hun gevoelens uiten. Ze worden gehoord en de uitkomst van deze gesprekken wordt meegenomen in de bespreking van het ouderschapsplan, wat ouder en kind helpt in het scheidingsproces. De Kindbehartiger zorgt er voor dat de beleving van ieder kind helder wordt, plaatst deze samen met het kind in perspectief, geeft uitleg en vertaalt de stem van ieder kind naar jullie als ouders.

Vermogensbeheerder

Als uw financiële huisarts informeren wij u graag over de algemene mogelijkheden en risico’s van beleggen. Wij helpen u niet alleen met het continu monitoren van uw financiële doelstellingen, maar voelen ons ook verplicht om u te helpen in het vinden van de juiste partij om uw vermogen onder te brengen.

Voor advies over de invulling van uw beleggingsportefeuille werken wij samen met vermogensbeheerders. Professioneel vermogensbeheer vergroot uw kans op een rendement dat aansluit bij uw verwachtingspatroon.

De belangrijkste criteria waarop wij vermogensbeheerders beoordelen zijn bijvoorbeeld: onafhankelijkheid, risico, duurzaamheid, kosten en professionaliteit. Maar daarnaast vinden wij de mogelijkheid om de resultaten te meten en een heldere communicatie met klanten ook belangrijk voor u.

Notaris

 • Estate planning – Bij estate planning helpt More Advice, in samenwerking met de notaris, hoe het vermogen in stand gehouden wordt en hoe het opgebouwde vermogen op een (fiscaal) voordelige manier overdragen wordt aan de erfgenamen. Er wordt inzicht gegeven in de erfrechtelijke gevolgen indien je onverhoopt overlijd.
 • Testament – De mogelijke gevolgen van overlijden kunnen worden opgelost middels herziening van jouw testament bij de notaris
 • Pre-relatie advies – afstemming belangrijke informatie t.b.v.inhoud huwelijkse/partnerschapsvoorwaarden of samenlevingscontract met notaris.
 • Levenstestament – In een financieel plan is duidelijk uitgewerkt hoe inkomsten en uitgaven zich tot elkaar verhouden. Levert dit een overschot op, dan moet duidelijk zijn wat daarmee moet gebeuren. Wordt dit aan een spaarrekening toegevoegd of is er een beleggingsportefeuille waaraan dit toegevoegd moet worden. Het aankoop en verkoopbeleid wordt benoemd. Ook zal het financieel plan belangrijke data bevatten waarop er besluiten genomen moeten worden. Denk aan het aflopen van de rentevaste periode van een hypotheek of het aanwenden van polissen van levensverzekering. Welke lijfrentetermijnen moeten er aangekocht worden en wat zijn de fiscale gevolgen van een uitkering uit een polis?

Suzanne de Moor is aangesloten bij: