Geld houdt uw onderneming draaiende
Ondernemen heeft vele kanten, maar wat u ook doet, de financiële consequenties zijn nooit verweg. Iets ondernemen betekent immers een bedrijf voeren voor eigen rekening en risico. Daarom staan wij ook  stil bij alle financiële aspecten van een eigen bedrijf.

Hoe financieel solide is uw onderneming?
Financiën komen al meteen om de hoek kijken bij de start van een onderneming, in welke bedrijfsvorm dan ook, en daarna om de continuiteit te waarborgen, of dat nu gebeurt door bijvoorbeeld een lening of via crowdunding. Gedegen financieel advies is daarom altijd nuttig, ook als de onderneming niet slaagt en u faillisement moet aanvragen.

Hoe zorgt u financieel voor de mens(en) in uw onderneming?
Zelfs de menselijke kant van uw onderneming staat bol van de financiële implicaties, of u nu  zzpér  bent of  directeur-grootaandeelhouder in een bv.  In het laatste geval komt vaak ook de financiële zorg voor uw personeel kijken, niet alleen voor hun pensioen, ook in minder leuke omstandigheden zoals arbeidsongeschiktheid, ziekte of ontslag. Uw eigen risico om als ondernemer arbeidsongeschikt te raken, weegt daarbij minstens zo zwaar.

De juiste keuzes
Aan ondernemen kleven vele financiële facetten. Vaak zijn die niet eenvoudig. De beste keuze hangt meestal helemaal van uw persoonlijke omstandigheden af. Wij verplaatsen ons in uw situatie en helpen u om de keuzes te maken die bij uw leven passen.