Financiële planning ondernemer

Neem alleen goed gefundeerde beslissingen

Zelf ondernemen biedt enorm veel mogelijkheden om jouw dromen te verwezenlijken door te doen wat je echt leuk vindt. En soms hou je door ondernemen ook meer tijd over voor de belangrijke dingen in jouw privéleven. Ondernemen betekent echter ook een grote financiële verantwoordelijkheid met mogelijk flinke risico’s. Daarnaast is het pensioen ook niet standaard voor jou geregeld. Financiële planning is dus erg belangrijk voor jou als ondernemer.

Geld houdt jouw onderneming draaiende
Ondernemen heeft vele kanten, maar wat je ook doet, de financiële consequenties zijn nooit ver weg. Iets ondernemen betekent immers een bedrijf voeren voor eigen rekening en risico. Daarom staan wij ook stil bij alle financiële, fiscale en juridische aspecten van een eigen bedrijf.

Hoe financieel solide is jouw onderneming?
Financiën komen al meteen om de hoek kijken bij de start van een onderneming, in welke bedrijfsvorm dan ook, en daarna om de continuïteit te waarborgen, of dat nu gebeurt door bijvoorbeeld een lening of via crowdfunding.

Hoe zorg je financieel voor de mens(en) in jouw onderneming?
Zelfs de menselijke kant van jouw onderneming staat bol van de financiële implicaties, of je nu ZZP’er  bent of directeur-grootaandeelhouder in een bv. In het laatste geval komt vaak ook de financiële zorg voor jouw personeel kijken, niet alleen voor hun pensioen, ook in minder leuke omstandigheden zoals arbeidsongeschiktheid, ziekte of ontslag. Jouw eigen risico om als ondernemer arbeidsongeschikt te raken, weegt daarbij minstens zo zwaar.

De juiste keuzes

Aan ondernemen kleven vele financiële, fiscale en juridische facetten. Vaak zijn die niet eenvoudig. De beste keuze hangt meestal helemaal van persoonlijke omstandigheden en wensen af. Vaak wordt More Advice ook ingeschakeld als de ondernemer juist nog wel samen is met zijn of haar partner. Een soort (financiële) mediation tijdens de relatie. Waarbij de wensen en mogelijkheden goed in kaart worden gebracht en de afspraken worden vastgelegd. Zodat bij een scheiding, verbreken van de relatie of overlijden de verwachtingen over en weer helder zijn of juist helderheid over de toekomst en financiën zorgen voor een betere relatie. Beter de zaken tijdens de relatie juist goed regelen! Zaken die anders anders uitpakken als het niet goed geregeld is zijn bijvoorbeeld: vermogensopbouw bij minder werken door 1 van beide en bijvoorbeeld inbreng eigen middelen door 1 van beide in de eigen woning. Soms is de partner die minder is gaan werken in de veronderstelling allemaal rechten te hebben omdat zij of hij de ondernemer heeft gefaciliteerd om het bedrijf te laten groeien. Zij of hij heeft naast zijn of haar baan bijna de volledige zorgen voor de kinderen gedragen.

Suzanne de Moor is aangesloten bij:

CFP®  en RES ® Keurmerk = Strenge opleidings- en (bij)scholingseisen, een heldere gedragscode en zorgvuldig toezicht.