Vermogensplanning

Hoe zet je jouw geld slim opzij voor later?
Geld opzij zetten voor later kan op vele manieren. Welke mogelijkheden heb je voor jouw vermogensopbouw? Wat is verstandig? En wat doet de fiscus? Ik bekijk wat je kunt doen met geld dat je wilt gebruiken voor later. Voor grotere investeringen, voor de oude dag, voor je-weet-maar-nooit.

Sparen of beleggen?
Of kun je toch beter beleggen? Welke gevolgen heeft beleggen voor jouw vermogen?

De juiste keuzes
Er zijn vele manieren om een vermogen op te bouwen. Wat de slimste manier is, hangt helemaal af van jouw persoonlijke omstandigheden.

Vermogensstructurering
Een gewenste levensstijl behalen of behouden realiseer je onder andere door vermogensstructurering en vermogensopbouw. Na het (her) inrichten van jouw vermogen volgt het monitoren en eventueel bijsturen van de verdeling over verschillende beleggingen rekening houdend met risico’s, rendement en doelstellingen op de lange termijn. Op basis van de gemaakte doorrekeningen kan ik niet alleen inschatten wanneer je geld nodig hebt, maar ook wanneer je geld overhoudt. Een advies over vermogensplanning is altijd gemaakt met als rode draad jouw gewenste besteedbare inkomen nu en in de toekomst, persoonlijke levensdoelen en wensen.

 

 

Vermogensbeheerder

Als jouw financieel planner informeer ik jou graag over de algemene mogelijkheden en risico’s van beleggen.
Ik help niet alleen met het monitoren van jouw financiële doelstellingen, maar voel mij verplicht om jou te helpen in het vinden van de juiste partij om jouw vermogen onder te brengen.

Voor advies over de invulling van jouw beleggingsportefeuille verwijs ik door naar vermogensbeheerders. Professioneel vermogensbeheer vergroot jouw kans op een rendement dat aansluit bij jouw verwachtingspatroon.

De belangrijkste criteria waarop vermogensbeheerders beoordeeld worden zijn bijvoorbeeld: onafhankelijkheid, risico, duurzaamheid, kosten en professionaliteit. Maar daarnaast vind ik de mogelijkheid om de resultaten te meten en een heldere communicatie met klanten ook belangrijk voor jou.

Suzanne de Moor is aangesloten bij:

CFP® Keurmerk = Strenge opleidings- en (bij)scholingseisen, een heldere Gedragscode, zorgvuldig toezicht en een onafhankelijke klachtafhandeling. Biedt een stevig houvast bij financieel advies.