Vermogensplanning

VERMOGENSPLANNING

Hoe zet je jouw geld slim opzij voor later?
Geld opzij zetten voor later kan op vele manieren. Welke mogelijkheden heb je voor jouw vermogensopbouw? Wat is verstandig? En wat doet de fiscus? Ik bekijk wat je kunt doen met geld dat je wilt gebruiken voor later. Voor grotere investeringen, voor de oude dag, voor je-weet-maar-nooit. 

Sparen of beleggen?
Of kun je toch beter beleggen? Welke gevolgen heeft beleggen voor jouw vermogen? 

De juiste keuzes
Er zijn vele manieren om een vermogen op te bouwen. Wat de slimste manier is, hangt helemaal af van jouw persoonlijke omstandigheden. 

Een gewenste levensstijl behalen of behouden realiseer je onder andere door vermogensstructurering en vermogensopbouw. Vermogensopbouw bij More Advice is gebaseerd op drie pijlers: doelbewust, prijsbewust en maatschappijbewust. Vanuit dit fundament is de ambitie: “jouw doelstellingen te verwezenlijken.” Vermogensplanning is het zodanig inrichten van jouw vermogen dat je jouw gewenste levensstijl kunt bereiken en behouden. Na het (her) inrichten van het vemrogen volgt het monitoren en eventueel bijsturen van de verdeling over verschillende beleggingen rekening houdend met risico’s, rendement en doelstellingen op de lange termijn. More Advice maakt hiervoor gebruik van geavanceerde analysesoftware. Een advies over vermogensplannig van More Advice is altijd gemaakt met als rode draad jouw gewenste besteedbare inkomen nu en in de toekomst, persoonlijke levensdoelen en wensen. 

 

 

Vermogensbeheerder

Als jouw financiële huisarts informeer ik jou graag over de algemene mogelijkheden en risico’s van beleggen. Ik help niet alleen met het continu monitoren van jouw financiële doelstellingen, maar voel mij verplicht om jou te helpen in het vinden van de juiste partij om jouw vermogen onder te brengen.

Voor advies over de invulling van jouw beleggingsportefeuille verwijs ik door naar vermogensbeheerders. Professioneel vermogensbeheer vergroot jouw kans op een rendement dat aansluit bij jouw verwachtingspatroon.

De belangrijkste criteria waarop vermogensbeheerders beoordeeld worden zijn bijvoorbeeld: onafhankelijkheid, risico, duurzaamheid, kosten en professionaliteit. Maar daarnaast vinden wij de mogelijkheid om de resultaten te meten en een heldere communicatie met klanten ook belangrijk voor jou.

Zou het niet fijn zijn als je weet dat er altijd iemand met jou meekijkt op persoonlijk financieel gebied?  Ik loop als het ware met jou en de gebeurtenissen in jouw leven mee. Als vermogensplanner ben ik afwisselend raadgever, luisterend oor, creatief meedenker of stel ik jou gerust of behoed je voor te ondoordachte acties. De basis van dit alles is financiele planning. Maar omdat het leven voortdurend in beweging is, spreken we elkaar periodiek om te bekijken of je nog in de pas loopt of juist een zijstap moet nemen. Mag ik jou uitnodigen om een oriënterend gesprek te hebben hoe ik op financieel gebied kan helpen het leven te leiden dat je wilt? Vandaag en in de toekomst

Suzanne de Moor is aangesloten bij: