Mediation en bemiddeling

Wat u zelf kunt, mag u zelf doen. Maar soms loopt u dan toch vast in het mediationtraject. Vertel ons waar u hulp bij nodig heeft en wij helpen u weer op weg. De afspraken zijn bijvoorbeeld wel gemaakt maar nog niet getekend. U heeft alles al goed besproken en u bent overal over uit. Maar dat wil niet zeggen dat het juridisch en fiscaal ook allemaal goed gaat. Of dat het financieel niet beter kan. Mediators en advocaten zijn over het algemeen geen financieel planners. Indien gewenst kunnen wij ook als financiële huisarts optreden voor het gehele scheidingsproces en de benodigde specialisten voor uw inschakelen. 

Mediation en bemiddeling

Ook als u al bent gestart bij een advocaat of mediator kunt u ons inschakelen voor advies.  Het is toegestaan en ook wel aanbevolen om dit te doen. Mede omdat mediation tot doel heeft het oplossen van conflicten en niet het oplossen van financiële vraagstukken. De mediator stimuleert u om zelf op zoek te gaan naar oplossingen en begeleid u alleen in het proces. Soms lukt het niet om zelf de oplossingen te vinden en dan kan More Advice u helpen. Het succes van een mediation is ook afhankelijk van uw bereidheid om te denken in oplossingen. Wij begeleiden u met een neutrale blik en compleet onafhankelijk.

We verschaffen inzicht in financiële (on)mogelijkheden om zo tot redelijke en werkbare afspraken te komen voor beiden. Samen met u stellen wij een “behandelplan” op voor de toekomst en een advies met oplossingen voor u en voor uw advocaat /mediator. Dit behandelplan geeft inzicht en duidelijkheid. U kunt verder en er kunnen beslissingen worden genomen over de (financiële) toekomst. Indien mogelijk moet een vechtscheiding worden voorkomen. 80% van de scheiding gaat over geldzaken. De betrokken partijen zijn bij onduidelijkheid altijd de dupe. Denk ook eens aan de betrokken kinderen. Als wij met ons advies op financieel vlak een echtscheiding soepeler kunnen laten verlopen, dan is dat voor alle partijen pure winst. Winst op financieel en emotioneel vlak.

Indien gewenst kunnen wij ook als financiële huisarts optreden voor het gehele scheidingsproces en de benodigde specialisten voor uw inschakelen. 

Suzanne de Moor is aangesloten bij: