Mediation en bemiddeling

Wat je zelf kunt, mag je zelf doen. Maar soms loop je dan toch vast in het mediationtraject. Vertel waar je hulp bij nodig hebt en More Advice helpt jou weer op weg. De afspraken zijn bijvoorbeeld wel gemaakt maar nog niet getekend. Je hebt alles al goed besproken en je bent overal over uit. Maar dat wil niet zeggen dat het juridisch en fiscaal ook allemaal goed gaat. Of dat het financieel niet beter kan. Mediators en advocaten zijn over het algemeen geen financieel planners.

Mediation en bemiddeling

De mediator stimuleert jou om zelf op zoek te gaan naar oplossingen en begeleid jou alleen in het proces. Soms lukt het niet om zelf de oplossingen te vinden en dan kan More Advice jou helpen. Het succes van een mediation is ook afhankelijk van jouw bereidheid om te denken in oplossingen. More Advice begeleid met een neutrale blik en compleet onafhankelijk.

More Advice verschaft inzicht in financiële (on)mogelijkheden om zo tot redelijke en werkbare afspraken te komen voor beiden. Samen met jou stellen wij een “behandelplan” op voor de toekomst en een advies met oplossingen voor jou en voor jouw advocaat /mediator. Dit behandelplan geeft inzicht en duidelijkheid. Je kunt verder en er kunnen beslissingen worden genomen over de (financiële) toekomst. Indien mogelijk moet een vechtscheiding worden voorkomen. 80% van de scheiding gaat over geldzaken. De betrokken partijen zijn bij onduidelijkheid altijd de dupe. Denk ook eens aan de betrokken kinderen. Als More Advice met haar advies op financieel vlak een echtscheiding soepeler kunnen laten verlopen, dan is dat voor alle partijen pure winst. Winst op financieel en emotioneel vlak.

Suzanne de Moor is aangesloten bij:

CFP® Keurmerk = Strenge opleidings- en (bij)scholingseisen, een heldere Gedragscode, zorgvuldig toezicht en een onafhankelijke klachtafhandeling. Biedt een stevig houvast bij financieel advies.