You can’t stop the waves, but you can learn to surf

 

 

 

 

 

 

Suzanne de Moor

Mijn onderneming More Advice wat tevens mijn passie is combineer ik met het ouderschap van mijn twee dochters Rosalie (2009) en Babette (2011). Voor mij is belangrijk: genieten, mijn hart volgen en doordoor kunnen leven in vrijheid. Dit doe ik o.a. door; yoga en mindfulness te beoefenen, te wandelen met mijn hondje Pip, suppen en tijd door te brengen met mijn dierbaren. Als mens wil ik toegevoegde waarde bieden aan mijn cliënten door hulp te bieden op het gebied van financiële (life) planning. Een mooie uitspraak die ik ook van toepassing vind op “het leven” is ‘You can’t stop the waves, but you can learn to surf’  Een leven bestaat uit pieken en dalen, geen zon zonder maan, geen geluk zonder verdriet. Het belangrijkste naar mijn mening is meebewegen met het leven oftewel “go with the flow” en vanuit daar keuzes maken. Een echtscheiding, ontslag, ziekte, gezondheidsklachten, het starten van een eigen bedrijf, samenwonen, het eerder stoppen met, minder of anders werken en overlijden van een dierbare zijn ingrijpende gebeurtenissen op zowel emotioneel als financieel vlak. Waar nodig en gewenst zet ik ook mijn eigen levenslessen en inzichten in, binnen mijn adviespraktijk. Graag help ik mijn cliënten door de verschillende levensfases heen en geloof ik in de kracht van samenwerken. Om mijn cliënten naast financieel ook emotioneel goed te kunnen begeleiden investeer ik veel energie en liefde aan mijn eigen persoonlijke ontwikkeling. Het vergt namelijk een bepaald vermogen om mijn cliënten te helpen om te gaan met onzekerheid, goede financiële beslissingen te nemen en een gelukkig en tevreden leven te leiden. Echter uiteindelijk moet iedereen het zelf doen en blijft ieder zelf verantwoordelijk voor zijn of haar eigen keuzes in het leven. Vanzelfsprekend hou ik mijn vakinhoudelijke kennis goed bij door permanente educatie.

Linkedin Suzanne

Financiële Planning

In de financiële dienstverlening heb ik 20 jaar ervaring. Vanuit mijn passie om mensen te helpen, mijn kwaliteit om mensen met elkaar te verbinden en kennis van financiële planning, heb ik in 2014 More Advice opgericht. Hiermee bied ik mijn cliënten de mogelijkheid om via maatwerk hun situatie en mogelijkheden goed in kaart te brengen. Financiële producten zijn van belang maar pas als duidelijk is welke route gevolgd gaat worden. Het geeft enorme voldoening om mijn cliënten een duidelijk perspectief te bieden maar ook een spiegel voor te houden richting een nieuwe fase van hun leven. Ieders leven is uniek en door te achterhalen wat écht belangrijk is, leg ik een verbinding tussen het leven en de financiële kant daarvan. 

Het is mijn taak om: cliënten hun getal te laten begrijpen, het bedrag dat ze nodig hebben om het leven te leiden dat ze willen. Ik zorg ervoor dat mijn cliënten hun gewenste levensstijl kunnen bereiken en vasthouden. Daarna begeleid ik mijn cliënten om hun financiële leven gezond te houden” Belangrijke pijlers zijn: wonen, leven, pensioen, ondernemen, vermogen en de zorg van hun kinderen. Uiteindelijk is dat wat ik wil bereiken dat mijn klanten een rijk leven ervaren en dit hoeft niet te betekenen dat ze rijk zijn.

Ik ben ook de schakel voor mensen die op een kruispunt staan om een andere wending in hun leven te nemen.  Mijn advies is: “Vraag hulp en bekijk wat de mogelijke consequenties zijn voor jouw (financiële) toekomst

Suzanne de Moor is aangesloten bij:

CFP® Keurmerk = Strenge opleidings- en (bij)scholingseisen, een heldere Gedragscode, zorgvuldig toezicht en een onafhankelijke klachtafhandeling. Biedt een stevig houvast bij financieel advies.