🌊 You can’t stop the waves, but you can learn to surf 🌊

 

 

 

 

 

 

Mijn naam is Suzanne de Moor, jouw financiële huisarts

Mijn werk wat tevens mijn passie is combineer ik met het parallel ouderschap van mijn twee dochters Rosalie en Babette. Voor mij is belangrijk in het leven: mijn hart volgen, trouw zijn aan mijzelf en doordoor kunnen leven in vrijheid. Dit doe ik o.a. door: yoga en mindfulness te beoefenen, te wandelen met mijn hondje Pip, (wave) suppen en tijd door te brengen met mijn dierbaren. Inleven in wat diverse life-events en levensfases betekenen is iets wat ik inmiddels van nature doe. Een mooie uitspraak die ik ook van toepassing vind op “het leven” is🌊 ‘You can’t stop the waves, but you can learn to surf’ 🌊 Een leven bestaat uit pieken en dalen, geen zon zonder maan, geen geluk zonder verdriet. Het belangrijkste naar mijn mening is meebewegen met het leven oftewel ” go with the flow” en vanuit daar keuzes maken. Een echtscheiding, ontslag, ziekte, gezondheidsklachten, het starten van een eigen bedrijf, het eerder stoppen met, minder of anders werken en overlijden van een dierbare zijn ingrijpende gebeurtenissen op zowel emotioneel als financieel vlak. Waar nodig zet ik ook mijn eigen levenservaring en inzichten in, binnen mijn adviespraktijk. Graag help ik jou door de verschillende levensfases heen en bekijken we samen waar het vuur van binnenuit weer kan gaan branden.

Ik heb inmiddels 19 jaar ervaring in de financiële dienstverlening. Vanuit mijn passie om mensen te helpen, mijn kwaliteit om mensen met elkaar te verbinden en kennis van financiële planning, heb ik in 2014 More Advice opgericht.

Linkedin Suzanne

Financiële Planning

Met More Advice bied ik mijn cliënten de mogelijkheid om via maatwerk hun situatie en de (on)mogelijkheden goed in kaart te brengen. Financiële producten kunnen belangrijk zijn maar pas als duidelijk is welke route gevolgd moet worden. Ik hou mijn cliënten zonder enig vooroordeel een spiegel voor. Het geeft enorme voldoening om mensen weer perspectief te bieden in een nieuwe fase van hun leven. Tijd is beperkt…………… ieders leven is uniek en door te achterhalen wat écht belangrijk is, leg ik een verbinding tussen het leven en de financiële kant daarvan. Kostbare tijd verstrijkt terwijl we te druk zijn om nu van het leven te genieten.

Het is mijn taak om: “cliënten hun getal te laten begrijpen, het bedrag dat ze nodig hebben om het leven te leiden dat ze willen.Ik zorg ervoor dat mijn cliënten hun gewenste levensstijl kunnen bereiken en vasthouden. Daarna begeleid ik mijn cliënten om hun financiële leven gezond te houden “ Belangrijke peilers zijn: Wonen, leven, pensioen, ondernemen, vermogen en de zorg van hun kinderen. Uiteindeiljk is dat wat ik wil bereiken dat mijn klanten een rijk leven ervaren en dit hoeft niet te betekenen dat ze rijk zijn.

Ik ben ook de schakel voor cliënten die op een kruispunt staan en een lastige wending in hun leven moeten nemen. Een keuze maken is soms niet makkelijk zoals bijvoorbeeld; een stap te gaan nemen te gaan scheiden, een relatie te verbreken of een dienstverband. In sommige gevallen is dit een moedig besluit wat genomen moet worden.  Als financiële huisarts ontzorg ik bij het oplossen van complexe vraagstukken. Mijn advies is: “Vraag op tijd hulp en bekijk wat de mogelijke consequenties zijn voor jouw (financiele) toekomst”

Suzanne de Moor is aangesloten bij:

CFP® Keurmerk = Strenge opleidings- en (bij)scholingseisen, een heldere Gedragscode, zorgvuldig toezicht en een onafhankelijke klachtafhandeling. Biedt een stevig houvast bij financieel advies.