WAAR EEN WIL IS, IS EEN WEG

VRAAG HULP BIJ SCHEIDEN!

Een goed echtscheidingsadvies is cruciaal omdat een echtscheiding vaak grote impact op uw leven heeft. U belandt in een emotionele en organisatorische rollercoaster. U zult in emotioneel en in financieel opzicht uw zaken weer op orde moeten krijgen. Wij helpen u om een keuze te maken op het kruispunt, waar u op dat moment op staat.

Ondernemer / Overlegscheiding / Eenzijdige begeleiding / Bemiddeling en mediation

Als de emoties hoog oplopen, verdwijnen belangrijke zaken naar de achtergrond. Zo zijn de financiële gevolgen van de scheiding vaak niet duidelijk. De Financiële Echtscheidingsscan zorgt voor helderheid.

KINDEREN EN SCHEIDEN

Een goed echtscheidingsadvies is cruciaal omdat een echtscheiding vaak grote impact op uw leven heeft. U belandt in een emotionele en organisatorische rollercoaster maar ook uw kinderen.

Een scheiding is voor de kinderen een emotionele periode; ze zijn boos of verdrietig. Daarnaast hebben ze veel vragen: ‘Hoe ziet mijn leven er straks uit?’ ‘Is de scheiding mijn schuld?’ Kinderen hebben behoefte aan duidelijkheid en geborgenheid.

1 op de 6 kinderen in Nederland maakt een scheiding mee. De stem van ieder kind verdient een plek in het geheel. More Advice biedt de mogelijkheid om onder begeleiding van een kindercoach, kindgesprekken te voeren. In een kindvriendelijke omgeving kunnen uw kinderen op hun niveau en op een ontspannen manier hun gevoelens uiten. Ze worden gehoord en de uitkomst van deze gesprekken wordt meegenomen in de bespreking van het ouderschapsplan, wat ouder en kind helpt in het scheidingsproces. De beleving van ieder kind wordt helder. De kindercoach plaatst deze samen met het kind in perspectief, geeft uitleg en vertaalt de stem van uw kind naar u als ouders.

HULP BIJ SCHEIDEN

Een goed echtscheidingsadvies is cruciaal omdat een echtscheiding vaak grote impact op uw leven heeft. U belandt in een emotionele en organisatorische rollercoaster. U zult in emotioneel en in financieel opzicht uw zaken weer op orde moeten krijgen. Wij helpen u om een keuze te maken op het kruispunt, waar u op dat moment op staat. Dit doen wij onafhankelijk en dus kunnen alle betrokken partijen ervan op aan, dat ons advies hen verder kan helpen. Wij voorkomen, dat verkeerde afspraken worden gemaakt of niet uitvoerbare convenanten worden gesloten. Op deze manier kiezen wij bij voorkeur voor een andere weg dan de weg van een vechtscheiding.

MIJN PARTNER WIL SCHEIDEN

Wat kan ik nog doen en wat zijn mijn rechten?

Als u geconfronteerd wordt met de beslissing van uw partner om te scheiden, kunt u het gevoel hebben dat u geen keuze meer hebt. Wat is voor u een goede strategie? Hoe kunt u zich op het scheidingstraject voorbereiden en wat kunt u beter niet doen? Wij willen u graag helpen in deze eerste moeilijke periode. Ook in deze situatie geven wij in overweging om af te tasten of uw partner open staat voor het samen inschakelen van één adviseur/begeleider. Tijdens een eerste telefoongesprek bespreken wij graag met u wat wij voor u kunnen betekenen, met of zonder uw partner.

FINANCIËLE HULP BIJ ECHTSCHEIDING

 • Inzicht in uw netto besteedbaar inkomen na de scheiding
 • Inzicht in uw inkomen na overlijden van uw (ex) partner
 • Maken en toetsen van financiële afspraken bij echtscheiding
 • Inzicht in de mogelijkheden voor de  hypotheek
 • Verdeling, verrekening of conversie van uw pensioen
 • Pensioen in eigen beheer
 • Bepaling van het inkomen van de ondernemer
 • De verdeling en verrekening van uw vermogen
 • Voortzetting, afkoop en verdeling van lijfrentepolissen
 • Toetsen financiële afspraken en berekeningen
 • Afkoop partneralimentatie
 • Alimentatie (her)berekeningen
 • Fiscale consequenties voor uw onderneming
 • Waardering van uw onderneming
 • Verdeling of verrekening van uw vermogen
 • Beoordelen jaarstukken/ kasstromen ondernemers in alimentatiekwesties
 • Bedrijfswaarderingen in het kader van echtscheidingen

Suzanne de Moor is aangesloten bij: