WAAR EEN WIL IS, IS EEN WEG

VRAAG HULP BIJ SCHEIDEN!

Een goed echtscheidingsadvies is cruciaal omdat een echtscheiding vaak grote impact op jouw leven heeft. Je beland in een emotionele en organisatorische rollercoaster. Je zult in emotioneel en in financieel opzicht jouw zaken weer op orde moeten krijgen. Suzanne helpt om een keuze te maken op het kruispunt, waar je op dat moment op staat. Suzanne is ervan overtuigd dat scheidingen op een betere manier begeleid kunnen worden dan nu vaak het geval is. 

Als de emoties hoog oplopen, verdwijnen belangrijke zaken naar de achtergrond. Zo zijn de financiële gevolgen van de scheiding vaak niet duidelijk. De Financiële Echtscheidingsscan zorgt voor helderheid.

KINDEREN EN SCHEIDEN

Een goed echtscheidingsadvies is cruciaal omdat een echtscheiding vaak grote impact op jouw leven heeft. Je beland in een emotionele en organisatorische rollercoaster maar ook jouw kinderen.

Een scheiding is voor de kinderen een emotionele periode; ze zijn boos of verdrietig. Daarnaast hebben ze veel vragen: ‘Hoe ziet mijn leven er straks uit?’ ‘Is de scheiding mijn schuld?’ Kinderen hebben behoefte aan duidelijkheid en geborgenheid.

1 op de 6 kinderen in Nederland maakt een scheiding mee. De stem van ieder kind verdient een plek in het geheel. Ieder kind zou de mogeljikheid moeten hebben om onder begeleiding van een kindercoach, kindgesprekken te voeren en in een kindvriendelijke omgeving op hun niveau en op een ontspannen manier hun gevoelens te kunnen uiten. Ze moeten worden gehoord en de uitkomst van deze gesprekken moeten worden meegenomen in de bespreking van het ouderschapsplan, wat ouder en kind helpt in het scheidingsproces. De beleving van ieder kind wordt helder. De kindercoach plaatst deze samen met het kind in perspectief, geeft uitleg en vertaalt de stem van jullie kind naar jullie als ouders.

HULP BIJ SCHEIDEN

Een goed echtscheidingsadvies is cruciaal omdat een echtscheiding grote impact op jouw leven heeft. Je beland in een emotionele en organisatorische rollercoaster. Je zult in emotioneel en in financieel opzicht jouw zaken weer op orde moeten krijgen. More Advice helpt in samenwerking met andere specialisten om een keuze te maken op het kruispunt, waar je op dat moment op staat. Dit wordt onafhankelijk gedaan dus kunnen alle betrokken partijen ervan op aan, dat het advies hen verder kan helpen. Er wordt voorkomen, dat verkeerde afspraken worden gemaakt, bepaalde onderdelen worden vergeten of niet uitvoerbare convenanten worden gesloten. Op deze manier wordt bij voorkeur voor een andere weg dan de weg van een vechtscheiding gekozen. Ik ben ervan overtuigd dat goede begeleiding staat uit zowel betrokkenheid op het sociale en emotionele vlak als deskundigheid op het gebied van alle formele aspecten.

MIJN PARTNER WIL SCHEIDEN

Wat kan ik nog doen en wat zijn mijn rechten?

Als je geconfronteerd wordt met de beslissing van jouw partner om te scheiden, kun je het gevoel hebben dat je geen keuze meer hebt. Wat is voor jou een goede strategie? Hoe kan je jezelf op het scheidingstraject voorbereiden en wat kun je beter niet doen? Ik help graag in deze eerste moeilijke periode. 

IK WIL SCHEIDEN EN MIJN PARTNER NIET

Wat kan ik doen en welke stappen moet ik zetten?

Als je de beslissing hebt genomen om te gaan scheiden maar je partner wil niet of je wil eerst nog zaken uitzoeken, kun je het gevoel hebben dat je geen keuze hebt. Dit kan nog lastiger zijn als je te maken hebt met een destructieve relatie en/of een partner die narcistisch, borderline, autistisch of ADHD-gedrag vertoont. Wat is voor jou een goede strategie? Hoe kan je jezelf op het scheidingstraject voorbereiden en wat kun je beter niet doen? Ik help graag in deze moeilijke periode. Tijdens een eerste contact bespreek ik graag met jou wat ik voor je kan betekenen.

FINANCIËLE HULP BIJ ECHTSCHEIDING

 • Inzicht in jouw netto besteedbaar inkomen na de scheiding
 • Inzicht in jouw inkomen na overlijden van jouw (ex) partner
 • Maken en toetsen van financiële afspraken bij echtscheiding
 • Inzicht in de mogelijkheden voor de hypotheek
 • Bepaling van het inkomen van de ondernemer
 • De verdeling en verrekening van jouw vermogen
 • Voortzetting, afkoop en verdeling van lijfrentepolissen
 • Toetsen financiële afspraken en berekeningen
 • Alimentatie (her)berekeningen
 • Fiscale consequenties voor jouw onderneming
 • Verdeling of verrekening van jouw vermogen

Suzanne de Moor is aangesloten bij:

CFP® Keurmerk = Strenge opleidings- en (bij)scholingseisen, een heldere Gedragscode, zorgvuldig toezicht en een onafhankelijke klachtafhandeling. Biedt een stevig houvast bij financieel advies.