eenzijdige begeleiding

Suzanne begeleid je langs de zijlijn. Dat doet zij met een neutrale blik en compleet onafhankelijk. Zij verschaft inzicht in financiële (on)mogelijkheden om zo tot redelijke en werkbare afspraken te komen. Soms loop je toch vast in het proces van jouw echtscheiding. Vertel Suzanne waar je hulp bij nodig hebt en zij helpt je weer op weg. De afspraken zijn bijvoorbeeld wel gemaakt maar nog niet getekend. Je hebt alles al goed besproken en je bent overal uit, maar dat wil niet zeggen dat het juridisch en fiscaal ook allemaal goed gaat. Of dat het financieel niet beter kan want mediators en advocaten zijn over het algemeen weer geen financieel planners.

HULP BIJ SCHEIDEN

Een goed echtscheidingsadvies is cruciaal omdat een echtscheiding vaak grote impact op jouw leven heeft. Je beland in een emotionele en organisatorische rollercoaster. Je zult in emotioneel en in financieel opzicht jouw zaken weer op orde moeten krijgen. More Advice helpt om een keuze te maken op het kruispunt, waar je op dat moment op staat. Dit wordt onafhankelijk gedaan en dus kunnen alle betrokken partijen ervan op aan, dat het advies hen verder kan helpen. Er wordt voorkomen, dat verkeerde afspraken worden gemaakt of niet uitvoerbare convenanten worden gesloten. Op deze manier wordt er bij voorkeur voor een andere weg dan de weg van een vechtscheiding gekozen.

Het komt helaas regelmatig voor dat niet iedereen in goed overleg en in harmonie zijn of haar scheiding kan regelen. Veel mensen die elders een mediationtraject volgen hebben behoefte aan een sparringpartner, iemand met verstand van zaken. Tijdens het mediation traject worden voorstellen gedaan. Het is dan goed om te weten wat jouw positie is en of de gedane voorstellen recht doen aan jouw belangen. Het is aan te bevelen om een eigen adviseur op de achtergrond te raadplegen. Suzanne begeleid je langs de zijlijn. Zij doet wij met een neutrale blik en compleet onafhankelijk. Zij verschaft inzicht in financiële (on)mogelijkheden om zo tot redelijke en werkbare afspraken te komen. Samen met jou wordt er een “behandelplan” opgesteld voor de toekomst. Dat geeft inzicht, rust en duidelijkheid. Er kunnen hiermee weer beslissingen worden genomen over de (financiële) toekomst.

MIJN PARTNER WIL SCHEIDEN

Wat kan ik nog doen en wat zijn mijn rechten?

Als je geconfronteerd wordt met de beslissing van jouw partner om te scheiden, kun je het gevoel hebben dat je geen keuze meer hebt. Wat is voor jou een goede strategie? Hoe kun je je op het scheidingstraject voorbereiden en wat kun je beter niet doen? Ik help graag in deze eerste moeilijke periode. Ook in deze situatie geef ik in overweging om af te tasten of jouw partner open staat voor het samen inschakelen van één begeleider. Tijdens een eerste telefoongesprek bespreek ik graag wat ik voor jou kan betekenen, met of zonder jouw partner.

IK WIL SCHEIDEN EN MIJN PARTNER NIET

Wat kan ik doen en welke stappen moet ik zetten?

Als je de beslissing hebt genomen om te gaan scheiden maar je partner wil niet of je wil eerst nog zaken uitzoeken, kun je het gevoel hebben dat je geen keuze hebt. Dit kan nog lastiger zijn als je te maken hebt met een destructieve relatie en/of een partner die narcistisch, borderline, autistisch of ADHD-gedrag vertoont. Wat is voor jou een goede strategie? Hoe kan je jezelf op het scheidingstraject voorbereiden en wat kun je beter niet doen? Ik help graag in deze moeilijke periode. Tijdens een eerste contact bespreek ik graag met jou wat ik voor je kan betekenen, met of zonder jouw partner.

FINANCIËLE HULP BIJ ECHTSCHEIDING

 • Inzicht in jouw netto besteedbaar inkomen na de scheiding
 • Inzicht in jouw inkomen na overlijden van jouw (ex) partner
 • Maken en toetsen van financiële afspraken bij echtscheiding
 • Inzicht in de mogelijkheden voor de  hypotheek
 • Verdeling, verrekening of conversie van jouw pensioen
 • Pensioen in eigen beheer
 • Bepaling van het inkomen van de ondernemer
 • De verdeling en verrekening van jouw vermogen
 • Voortzetting, afkoop en verdeling van lijfrentepolissen
 • Toetsen financiële afspraken en berekeningen
 • Afkoop partneralimentatie
 • Alimentatie (her)berekeningen
 • Fiscale consequenties voor uw onderneming
 • Waardering van jouw onderneming
 • Verdeling of verrekening van uw vermogen
 • Beoordelen jaarstukken/ kasstromen ondernemers in alimentatiekwesties
 • Bedrijfswaarderingen in het kader van echtscheidingen

Suzanne de Moor is aangesloten bij:

CFP® Keurmerk = Strenge opleidings- en (bij)scholingseisen, een heldere Gedragscode, zorgvuldig toezicht en een onafhankelijke klachtafhandeling. Biedt een stevig houvast bij financieel advies.