eenzijdige begeleiding / second opinion

Wij begeleiden u langs de zijlijn. Dat doen wij met een neutrale blik en compleet onafhankelijk. Wij verschaffen inzicht in financiële (on)mogelijkheden om zo tot redelijke en werkbare afspraken te komen. Soms loopt u toch vast in het proces van uw echtscheiding. Vertel ons waar u hulp bij nodig heeft en wij helpen u weer op weg. De afspraken zijn bijvoorbeeld wel gemaakt maar nog niet getekend. U heeft alles al goed besproken en u bent overal over uit. Maar dat wil niet zeggen dat het juridisch en fiscaal ook allemaal goed gaat. Of dat het financieel niet beter kan. Mediatiors en advocaten zijn over het algemeen geen financieel planners.

HULP BIJ SCHEIDEN

Een goed echtscheidingsadvies is cruciaal omdat een echtscheiding vaak grote impact op uw leven heeft. U belandt in een emotionele en organisatorische rollercoaster. U zult in emotioneel en in financieel opzicht uw zaken weer op orde moeten krijgen. Wij helpen u om een keuze te maken op het kruispunt, waar u op dat moment op staat. Dit doen wij onafhankelijk en dus kunnen alle betrokken partijen ervan op aan, dat ons advies hen verder kan helpen. Wij voorkomen, dat verkeerde afspraken worden gemaakt of niet uitvoerbare convenanten worden gesloten. Op deze manier kiezen wij bij voorkeur voor een andere weg dan de weg van een vechtscheiding.

Het komt helaas regelmatig voor dat niet iedereen in goed overleg en in harmonie zijn of haar scheiding kan regelen. Veel mensen die elders een mediationtraject volgen hebben behoefte aan een sparringpartner, iemand met verstand van zaken. Tijdens het mediation traject worden voorstellen gedaan. Het is dan goed om te weten wat uw positie is en of de gedane voorstellen recht doen aan uw belangen. Het is aan te bevelen om een eigen adviseur op de achtergrond te raadplegen. Wij begeleiden u langs de zijlijn. Dat doen wij met een neutrale blik en compleet onafhankelijk. Wij verschaffen inzicht in financiële (on)mogelijkheden om zo tot redelijke en werkbare afspraken te komen. Als financiële huisarts helpen wij om vooruit te kijken in de financiële toekomst. Samen met u stellen wij een “behandelplan” op voor de toekomst. Dat geeft inzicht en duidelijkheid. Er kunnen hiermee weer beslissingen worden genomen over de (financiële) toekomst.

MIJN PARTNER WIL SCHEIDEN

Wat kan ik nog doen en wat zijn mijn rechten?

>Als u geconfronteerd wordt met de beslissing van uw partner om te scheiden, kunt u het gevoel hebben dat u geen keuze meer hebt. Wat is voor u een goede strategie? Hoe kunt u zich op het scheidingstraject voorbereiden en wat kunt u beter niet doen? Wij willen u graag helpen in deze eerste moeilijke periode. Ook in deze situatie geven wij in overweging om af te tasten of uw partner open staat voor het samen inschakelen van één adviseur/begeleider. Tijdens een eerste telefoongesprek bespreken wij graag met u wat wij voor u kunnen betekenen, met of zonder uw partner.

FINANCIËLE HULP BIJ ECHTSCHEIDING

 • Inzicht in uw netto besteedbaar inkomen na de scheiding
 • Inzicht in uw inkomen na overlijden van uw (ex) partner
 • Maken en toetsen van financiële afspraken bij echtscheiding
 • Inzicht in de mogelijkheden voor de  hypotheek
 • Verdeling, verrekening of conversie van uw pensioen
 • Pensioen in eigen beheer
 • Bepaling van het inkomen van de ondernemer
 • De verdeling en verrekening van uw vermogen
 • Voortzetting, afkoop en verdeling van lijfrentepolissen
 • Toetsen financiële afspraken en berekeningen
 • Afkoop partneralimentatie
 • Alimentatie (her)berekeningen
 • Fiscale consequenties voor uw onderneming
 • Waardering van uw onderneming
 • Verdeling of verrekening van uw vermogen
 • Beoordelen jaarstukken/ kasstromen ondernemers in alimentatiekwesties
 • Bedrijfswaarderingen in het kader van echtscheidingen

Suzanne de Moor is aangesloten bij: