Financiële planning en overlijden

FINANCIËLE PLANNING

In uw financiële planning houdt More Advice rekening met de diverse stadia van uw leven. More Advice analyseert uw vermogen en kijkt hoe dit het beste gestructureerd kan worden. Dit is afhankelijk van uw huidige inkomen en vermogen, in combinatie met uw wensen en toekomstplannen. Wij laten u zien welke zaken u al goed heeft geregeld en waar nog iets verbeterd kan worden.Wij hebben de overtuiging dat u het leven moet kunnen leiden dat u wilt.

OVERLIJDEN

Is alles goed geregeld voor uw nabestaanden?
Het is niet iets om elke dag aan te denken: het moment dat we er niet meer zijn. Toch is het belangrijk om er een keer bij stil te staan. Want uw nabestaanden willen graag uw laatste wensen uitvoeren. En u wilt dat zij in ieder geval zonder financiële zorgen verder kunnen met hun leven.

Hoe is de inkomenssituatie na overlijden van u of uw partner?
In uw financiële planning staan we toch even stil bij de dood. Omdat het belangrijk is als u weet hoe de inkomenssituatie van uw gezin zal zijn als u of uw partner mocht komen te overlijden. Is er bijvoorbeeld een nabestaandenpensioen?

Hoe is de nalatenschap geregeld?
Net zo belangrijk is de vraag hoe uw nalatenschap is geregeld. Hoe hebt u in uw testament de nalatenschap verdeeld? Hoe zit het met de erbelasting? En als u schulden nalaat, waar krijgen uw erfgenamen dan mee te maken?

De juiste keuzes
Als u komt te overlijden, verandert er veel in de financiën van uw nabestaanden. Door uw nalatenschap nu goed te regelen, kunt u voorkomen dat zij er straks misschien financieel bij inschieten of zelfs in de knel raken. Wij verplaatsen ons in uw situatie en helpen u om de keuzes te maken die bij u en uw nabestaanden passen.

Testament

 • Is uw huidige testament al aangepast na uw echtscheiding?
 • Is uw huidige testament passend en actueel?
 • Heeft u nog geen testament?
 • Is uw testament nog actueel na de wetswijzigingen van 2003 & 2010?
 • Wie gaat uw zaken regelen wanneer u zelf niet meer kunt handelen?
 • Wat betekent de vermogensafhankelijke bijdrage voor u?
 • Krijgen uw nabestaanden waar ze recht op hebben?
 • Wat hebben uw nabestaanden nodig wanneer u komt te overlijden?
 • Betalen uw erfgenamen niet te veel erfbelasting?
 • Heeft u de juiste personen in uw testament staan?
 • Voogdij en/of bewind, is dit geregeld?

Als één van bovenstaande vragen met nee beantwoord kan worden of weet u het antwoord niet op deze vragen? Dan is een gesprek over herziening van uw testament in combinatie met financiële planning noodzakelijk.

Suzanne de Moor is aangesloten bij: