Pensioen

Pensioen, er valt wat te kiezen en nog meer sinds de nieuwe Pensioenwet van 1 juli 2023! Jouw inkomen hangt na jouw werkzame leven van heel wat facetten af. Daarom is het verstandig om in jouw huidige leven stil te staan bij later. Verandert er iets in jouw baan of wissel je van baan kan dit ook impact hebben op jouw pensioen. Krijg je met ontslag te maken dan heeft dit impact op jouw pensioen. Soms worden er na ontslag nog mogelijkheden geboden om vrijwillig de pensioenpremie door te betalen. Is dat verstandig en welke voorzieningen moeten er getroffen worden vanwege het wegvallen van zekerheden? Hoe weet je nu of je een goede regeling hebt? Voor ondernemers is het helemaal een vak apart en zijn de mogelijkheden nog uitgebreider.

Pensioenplanning is onderdeel van financiële planning. Bij pensioenplanning is het belangrijk dat je inzicht hebt in jouw huidige financiële situatie, maar ook helder hebt wat jouw wensen en doelen zijn.  Er wordt naast jouw pensioeninkomen ook rekening gehouden met jouw woonlasten, gewenste bestedingspatroon, belastingen, de eigen woning, hypotheek en het aanwezige vermogen.

Waarom?

Je wilt weten hoe jouw inkomenssituatie eruit ziet als je met pensioen gaat. Of als je eerder wilt stoppen met werken. Kun je dan nog jouw gewenste levensstijl handhaven? Wat zijn de financiële gevolgen als je de ingangsdatum van jouw pensioen naar voren haalt of juist uitstelt? Kies je voor een vaste uitkering, of voor een hoog-laag pensioen? Hoe zit het met het nabestaandenpensioen? Later lekker leven is nu ook slim zijn!

Pensioentekort en pensioenoverdracht

Als het over pensioen gaat, gaat het ook over een eventueel pensioentekort, pensioenoverdracht, arbeidsongeschiktheidspensioen en partnerpensioen.

Pensioen in combinatie met AOW

Waar heb je recht op vanaf je pensioendatum? Op http://www.mijnpensioenoverzicht.nl kun je zien wat er nu is opgebouwd en wat je vermoedelijk krijgt per jouw pensioendatum. Ook krijg je inzicht in wat je aan AOW kunt verwachten. Zelfs wat jouw partner krijgt bij jouw overlijden valt hier af te lezen. Ga je vanaf jouw pensioendatum te weinig ontvangen aan AOW en aanvullend pensioen? Er zijn diverse manieren om extra pensioen op te bouwen zoals banksparen (pensioensparen) pensioenbeleggen of een lijfrenteverzekering. Al deze keuzes vallen onder de noemer ‘lijfrente’ en bieden de mogelijkheid om een aanvullend pensioen op te bouwen. De AOW is het ‘basisinkomen’ van vrijwel elke oudere Nederlander én de basis van elk pensioen.

Maar je kunt zelf ook wat doen!


Het is goed om je te realiseren dat pensioen slechts één onderdeel is van jouw totale inkomen voor later. Je AOW van de overheid en mogelijk heb je zelf ook voorzieningen getroffen in de vorm van lijfrentevrij vermogen/spaargeld of overwaarde van jouw woning. Al deze potjes bij elkaar zorgen voor jouw toekomstige  budget om – hopelijk prettig – van te leven.

Met de nieuwe pensioenwet krijg je meer ruimte om zelf fiscaal vriendelijk bij te sparen. En wordt het (waarschijnlijk) mogelijk op je pensioendatum een bedrag ineens (maximaal 10% van de pensioenpot) uit te laten keren.

Hoeveel moet je aanvullend opbouwen voor een onbezorgde toekomst?

Het inschatten van het bedrag dat je aanvullend moet opbouwen is lastig. Je weet namelijk niet hoeveel rendement je gaat maken de komende jaren en je weet niet hoe hoog de inflatie dan is. Zeker als je pensioendatum nog ver in de toekomst ligt kun je moeilijk inschatten hoeveel je aanvullend op moet bouwen. Financiële planning dus! Het is mijn taak om: cliënten hun getal te laten begrijpen, het bedrag dat ze nodig hebben om het leven te leiden dat ze willen. 

 

Aanvullen met lijfrente?

Eventuele pensioentekorten kun je aanvullen met een lijfrente. Maar hoe zit het met bijvoorbeeld de vrije jaarruimte en reserveringsruimte? Het bedrag dat je maximaal mag storten is afhankelijk van je inkomen en de hoogte van de opbouw in een pensioenregeling. Het is een ingewikkelde formule die uitsluitsel geeft over het maximale bedrag dat je per jaar aan lijfrente mag storten. De storting kun je aftrekken van het inkomen. Het geeft dus soms een fiscaal voordeel.​ De bedoeling is dat je de inleg nu tegen een hoog belastingtarief af kunt trekken. Zodra je met pensioen gaat, zakt jouw inkomen waarschijnlijk sterk. Voor gepensioneerden gelden er tot een bepaald inkomen lagere belastingtarieven. Is aanvullen met een lijfrente wel verstandig of is het beter om in box 3 vermogen op te bouwen?

En als je ondernemer bent?

Tot slot is het ondernemerspensioen een vak apart om goed in te vullen. Deskundig advies inwinnen is voor ondernemers daarom geen overbodige luxe.

De juiste keuzes

Pensioen heeft vele facetten, die voor iedereen anders worden ingevuld. Met de nieuwe Pensioenwet per 1 juli 2023 zijn de keuzes nog uitgebreider.

 

Suzanne de Moor is aangesloten bij:

CFP® Keurmerk = Strenge opleidings- en (bij)scholingseisen, een heldere Gedragscode, zorgvuldig toezicht en een onafhankelijke klachtafhandeling. Biedt een stevig houvast bij financieel advies.