Pensioen

Wat komt er allemaal kijken bij de financiële zorg voor jouw oude dag?
Aan jouw pensioen denk je niet elke dag en waarschijnlijk zelfs niet elke maand. Terwijl jouw inkomen na jouw werkzame leven van heel wat facetten afhangt. Daarom is het verstandig om minstens een paar keer in jouw leven stil te staan bij later. Verandert er iets in jouw baan kan dit ook impact hebben op jouw pensioen. Zeker in een tijd waarin de arbeidsmarkt steeds meer aan het flexibiliseren is. Wissel je van baan of krijg je met ontslag te maken dan heeft dit impact op jouw pensioen. Soms worden er na ontslag nog mogelijkheden geboden om vrijwillig de pensioenpremie door te betalen. Is dat verstandig? Welke voorzieningen moeten er getroffen worden vanwege het wegvallen van zekerheden?

Pensioenplanning is veelal een onderdeel van financiële planning. Want ook bij een pensioenplanning is het belangrijk dat je inzicht hebt in jouw huidige financiële situatie. Maar ook helder hebt wat jouw wensen en doelen zijn. Bovendien beperkt een pensioenplanning zich niet tot jouw pensioeninkomen. Er wordt ook rekening gehouden met de woonlasten, het gewenste bestedingspatroon, belastingen en het aanwezige vermogen.

Waarom?

Je wilt weten hoe jouw inkomenssituatie eruit ziet als je met pensioen gaat. Of als je eerder wilt stoppen met werken. Kun je dan nog jouw gewenste levensstijl handhaven? Wat zijn de financiële gevolgen als je de ingangsdatum van jouw pensioen naar voren haalt of juist uitstelt? Kies je voor een vaste uitkering, of voor een hoog-laag pensioen? Allemaal vragen die aan de orde komen bij een pensioenplanning.

Pensioentekort en pensioenoverdracht

Als het over pensioen gaat, gaat het ook over vermogen, een eventueel pensioentekort, pensioenoverdracht en partnerpensioen.

Pensioen in combinatie met AOW

Waar heb je recht op vanaf je pensioendatum? Op Mijnpensioenoverzicht.nl kun je zien wat er nu is opgebouwd en wat je vermoedelijk krijgt per jouw pensioendatum. Ook krijg je inzicht in wat je aan AOW kunt verwachten. Zelfs wat jouw partner krijgt bij jouw overlijden valt hier af te lezen. Ga je vanaf jouw pensioendatum te weinig ontvangen aan AOW en aanvullend pensioen? Er zijn diverse manieren om extra pensioen op te bouwen zoals banksparen (pensioensparen), pensioenbeleggen of een lijfrenteverzekering. Al deze keuzes vallen onder de noemer ‘lijfrente’ en bieden de mogelijkheid om een aanvullend pensioen op te bouwen met fiscale voordelen. De AOW is het ‘basisinkomen’ van vrijwel elke oudere Nederlander én de basis van elk pensioen. Wel stijgt de AOW-leeftijd steeds verder en ontstaat er voor sommigen een AOW gat.

Hoeveel moet je aanvullend opbouwen voor een onbezorgde oudedag?

Het inschatten van het bedrag dat je aanvullend moet opbouwen is lastig. Je weet namelijk niet hoeveel rendement je gaat maken de komende jaren en je weet niet hoe hoog de inflatie dan is. Zeker als je pensioendatum nog ver in de toekomst ligt kun je moeilijk inschatten hoeveel je aanvullend op moet bouwen. Graag nodigen we je uit voor een adviesgesprek. Samen met jou kunnen we namelijk een redelijke inschatting maken.

Aanvullen met lijfrente?

Eventuele pensioentekorten kun je aanvullen met een lijfrente. Maar hoe zit het met bijvoorbeeld de vrije jaarruimte? Het bedrag dat je maximaal mag storten is afhankelijk van je inkomen en de hoogte van de opbouw in een pensioenregeling. Het is een ingewikkelde formule die uitsluitsel geeft over het maximale bedrag dat je per jaar aan lijfrente mag storten. De storting kun je aftrekken van het inkomen. Het geeft dus een fiscaal voordeel.​ De bedoeling is dat je de inleg nu tegen een hoog belastingtarief af kunt trekken. Zodra je met pensioen gaat, zakt jouw inkomen waarschijnlijk sterk. Voor gepensioneerden gelden er tot een bepaald inkomen lagere belastingtarieven. Hierdoor kun je er fiscaal als winnaar uitspringen ten opzichte van de Belastingdienst. Is aanvullen met een lijfrente wel verstandig of is het beter om in box 3 vermogen op te bouwen.

En als je ondernemer bent?

Tot slot is het ondernemerspensioen een vak apart om goed in te vullen, of je nu als ZZP-er pensioen of als DGA pensioen wilt opbouwen. Deskundig advies inwinnen is voor ondernemers daarom geen overbodige luxe.

De juiste keuzes

Pensioen heeft vele facetten, die voor iedereen anders worden ingevuld.

 

Suzanne de Moor is aangesloten bij:

CFP® Keurmerk = Strenge opleidings- en (bij)scholingseisen, een heldere Gedragscode, zorgvuldig toezicht en een onafhankelijke klachtafhandeling. Biedt een stevig houvast bij financieel advies.