TARIEVEN

Het is belangrijk dat we vertrouwen hebben in elkaar en dat mijn dienstverlening passend is. In een vrijblijvende kennismaking kunnen we verder inzicht krijgen in jouw vraagstuk. Deze kennismaking kan zowel persoonlijk, telefonisch of middels beeldbellen. De 1e kennismaking van circa een uur is op mijn kosten. Voordat je More Advice een opdracht geeft, neem ik de wijze van tarifering en de kosten met jou door.

Vaste Prijsafspraak

Wil je niet voor financiële verrassingen komen te staan, dan is het mogelijk om een vaste prijsafspraak te maken. De werkzaamheden zijn vaak in stukjes op te knippen. Op basis van een inschatting van het aantal uren en van mogelijke bijkomende kosten kunnen over die afzonderlijke delen prijsafspraken gemaakt worden. Ook kan er soms al een vaste prijsafspraak gemaakt worden voor de gehele opdracht.

Uurtarief

In dit geval worden nauwkeurig de geschreven uren en werkzaamheden in jouw zaak of opdracht bijgehouden. Je ontvangt maandelijks een factuur. Dit uurtarief wordt niet verhoogd met opslag voor kantoor- of bureaukosten. Het uurtarief wordt jaarlijks per 1 januari geïndexeerd.

GESUBSIDIEERDE RECHTSBIJSTAND

More Advice werkt niet op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand (zie www.rvr.org), maar kan jou wel doorverwijzen naar (advocaat) mediators waar wij mee samenwerken.

Mixed Fee

Combinaties van eerder genoemde afspraken zijn ook mogelijk. Een deel van de opdracht kan bijvoorbeeld tegen een vaste prijs en een ander deel tegen een flexibel uurtarief

Declaratie

More Advice declareert in principe maandelijks, zodat je een goed overzicht houdt van de gemaakte kosten. Iedere declaratie gaat vergezeld van een specificatie van de verrichte werkzaamheden. Je bent daardoor op de hoogte van de stand van zaken. De declaratie is opgebouwd uit honorarium, verschotten en BTW.

Vergoeding

Er zijn mogelijkheden voor vergoedingen:*

  • Via de werkgever (bij ontslagzaken, vitaliteitstrajecten of vervroegd pensioenregelingen)
  • Via de verzekeraar

*Tip: informeer bij je werkgever of je jouw opleidingsbudget bijvoorbeeld kunt inzetten. In geval van (dreigend) ziekteverzuim bestaat ook de kans op een financiele vergoeding vanuit de verzekeraar of werkgever.

Voorschot

More Advice brengt (in sommige gevallen) bij de aanvang van een opdracht een voorschot in rekening.

Algemene voorwaarden

Op alle opdrachten van More Advice zijn de Algemene voorwaarden van toepassing.

Klachtenregeling

Mocht je tijdens of na de behandeling van jouw opdracht niet tevreden zijn over de aanpak of ons optreden, dan kun je een klacht bij More Advice indienen. More Advice heeft hiertoe een klachtenregeling opgesteld.

 

 

Tarieven

Uurtarief

€ 170,- (excl. BTW)

Financiële Scan

  • € 1150,- (exclusief BTW) particulier
  • € 1300,- (exclusief BTW) IB ondernemer & complexe particulier
  • Vanaf € 1545,- (exclusief BTW) DGA

Financiële Planning / Estateplanning

  • Vanaf € 1900,- (exclusief BTW) particulier
  • Vanaf € 2400,- (exclusief BTW) IB ondernemer & complexe particulier
  • DGA op uurtarief

Verhindering

Gelieve minimaal 48 uur van tevoren de afspraak afzeggen (geteld in werkdagen), zodat er ruimte is voor het inplannen van andere clienten.

AFTREKBARE KOSTEN

Kosten die samenhangen met verkrijgen van partneralimentatie
Kosten van scheidingsbegeleiding zijn niet aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Hierbij geldt een uitzondering voor de kosten die samenhangen met het verkrijgen, innen en behouden van een (afkoopsom van) partneralimentatie. Dit geldt uitsluitend voor de alimentatiegerechtigde en alleen als deze specifieke kosten uitsluitend drukken op de alimentatiegerechtigde. De belastingdienst verstaat onder deze kosten: advocaat-, telefoon-, porto-, reis- en incasso kosten. Kosten van overige juridische en fiscale bijstand door andere scheidingsprofessionals dan advocaten zijn tevens aftrekbaar. Dat betekent dat de kosten van More Advice ook voor aftrek in aanmerking kunnen komen. More Advice kan een gespecificeerde factuur opstellen i.v.m. kosten die gemaakt zijn voor het verkrijgen van partneralimentatie.

Verkrijgen van pensioenrechten
Afspraken omtrent verevening van pensioenen dienen binnen 2 jaar na de scheiding aan de pensioenuitvoerder te worden gemeld. Als dat niet gebeurt vervalt het recht op rechtstreekse betaling vanuit de pensioenuitvoerder. Het pensioen zal dan rechtstreeks door de partner die het pensioen heeft opgebouwd aan de ex-partner worden uitbetaald. Fiscaal wordt een dergelijke verhouding gelijk behandeld als partneralimentatie. De kosten die dan gemaakt moeten worden door de vereveningsgerechtigde om tot pensioenverevening te komen, vormen tevens fiscaal aftrekbare kosten ter verwerving van “partneralimentatie”.

Kosten die gemaakt worden ten behoeve van de onderneming
Als de kosten samenhangen met de bedrijfsvoering van jouw onderneming kunnen deze ook aftrekbaar zijn.

Suzanne de Moor is aangesloten bij: