Vaste Prijsafspraak

Wilt u niet voor financiële verrassingen komen te staan, dan is het mogelijk om met ons vaste prijsafspraken te maken. Onze werkzaamheden zijn vaak in stukjes op te knippen. Op basis van een inschatting van het aantal uur en van mogelijke bijkomende kosten kunnen wij over die afzonderlijke delen prijsafspraken maken.

Uurtarief

We houden in dit geval nauwkeurig de geschreven tijd in uw zaak bij en u ontvangt maandelijks een factuur. Iedere financieel planner registreert nauwkeurig de uren en werkzaamheden, die hij of zij aan een uw opdracht besteedt. U vindt dit terug op de specificatie bij de factuur. Dit uurtarief wordt niet verhoogd met opslag voor kantoor- of bureaukosten. Het uurtarief wordt jaarlijks per 1 januari geïndexeerd.

Vrijblijvend intakegesprek

U kunt vrijblijvend contact opnemen met More Advice. Wij vinden het belangrijk dat u vertrouwen heeft in ons en dat u zeker weet dat wij elkaar begrijpen. Voordat u voor ons kiest wilt u immers zeker weten of wij deskundig zijn en of het ‘klikt’. Wilt u inzicht krijgen in uw vraagstuk en kennis maken met ons in een persoonlijk gesprek, dan kunt u een kennismakingsgesprek aanvragen van circa 30-45 minuten op onze kosten. Voordat u More Advice een opdracht geeft, adviseert de behandelend financieel planner u en neemt met u de wijze van tarifering en de kosten door.

Hypotheektraject

Voor hypotheekadviestrajecten werken wij op basis van vaste prijzen of op basis van een uurtarief

Tarieven

Regulier uurtarief

€ 155,- (excl. BTW)

Uurtarief voor complexe scheidingszaken & ondernemers

€ 175,- (excl. BTW)

Opslag op uurtarief bij avondafspraak

€ 10,- (excl. BTW)

Vanaf prijs abonnement “financiële huisarts”

€ 39,50 (incl. BTW voor particulier)
€ 49,50 (incl. BTW voor ondernemer)

Elk abonnement van de financiële huisarts gaat van start door middel van een financiële scan. De prijs voor een financiële scan is vanaf € 1250,- (inclusief BTW) voor een particulier, vanaf € 1250,- (ex BTW) voor een IB ondernemer en vanaf € 1500,- (ex BTW) voor een DGA.

Voorschot

More Advice brengt (in sommige gevallen) bij de aanvang van een opdracht een voorschot in rekening.

Algemene voorwaarden

Op alle opdrachten van More Advice zijn de Algemene voorwaarden van toepassing.

Klachtenregeling

Mocht u tijdens of na de behandeling van uw opdracht niet tevreden zijn over de aanpak of het optreden van uw financieel planner, dan kunt u een klacht bij More Advice indienen. More Advice heeft hiertoe een klachtenregeling opgesteld.

BTW nummer

Ons BTW nummer is: NL 183171755 B01

 

 

GESUBSIDIEERDE RECHTSBIJSTAND

More Advice werkt niet op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand (zie www.rvr.org), maar kan u wel doorverwijzen naar (advocaat) mediatiors waar wij mee samenwerken.

Mixed Fee

Combinaties van eerder genoemde afspraken zijn ook mogelijk. Een deel van de opdracht kan bijvoorbeeld tegen een vaste prijs en een ander deel tegen een flexibel uurtarief

Declaratie

More Advice declareert in principe maandelijks, zodat u een goed overzicht houdt van de gemaakte kosten. Iedere declaratie gaat vergezeld van een specificatie van de verrichte werkzaamheden. U bent daardoor op de hoogte van de stand van zaken. De declaratie is opgebouwd uit honorarium, verschotten en BTW.

AFTREKBARE KOSTEN

Kosten die samenhangen met verkrijgen van partneralimentatie
Kosten van scheidingsbegeleiding zijn in principe niet aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Hierbij geldt een uitzondering voor de kosten die samenhangen met het verkrijgen, innen en behouden van een (afkoopsom van) partneralimentatie. Dit kan dus tot belastingvoordeel leiden. Dit geldt uitsluitend voor de alimentatiegerechtigde en alleen als deze specifieke kosten uitsluitend drukken op de alimentatiegerechtigde. De belastingdienst verstaat onder deze kosten: advocaat-, telefoon-, porto-, reis- en incasso kosten. Kosten van overige juridische en fiscale bijstand door andere scheidingsprofessionals dan advocaten zijn tevens aftrekbaar. Dat betekent dat de kosten van More Advice ook voor aftrek in aanmerking kunnen komen. More Advice kan een gespecificeerde factuur opstellen i.v.m. kosten die gemaakt zijn voor het verkrijgen van partneralimentatie.

Verkrijgen van pensioenrechten
Afspraken omtrent verevening van pensioenen dienen in principe binnen 2 jaar na de scheiding aan de pensioenuitvoerder te worden gemeld. Als dat niet gebeurt vervalt het recht op rechtstreekse betaling vanuit de pensioenuitvoerder. Het pensioen zal dan rechtstreeks door de partner die het pensioen heeft opgebouwd aan de ex-partner worden uitbetaald. Fiscaal wordt een dergelijke verhouding gelijk behandeld als partneralimentatie. De kosten die dan gemaakt moeten worden door de vereveningsgerechtigde om tot pensioenverevening te komen, vormen tevens fiscaal aftrekbare kosten ter verwerving van “partneralimentatie

.

 

 

Wij zijn aangesloten bij: