TARIEVEN

Het is belangrijk dat we vertrouwen hebben in elkaar en dat mijn dienstverlening passend is. In een vrijblijvend kennismakings cq. intakegesprek kunnen we verder inzicht krijgen in jouw vraagstuk.  De 1e kennismaking van circa een uur is op mijn kosten. Voordat je More Advice een opdracht geeft, neem ik de wijze van tarifering en de kosten met jou door.

Vaste Prijsafspraak

Wil je niet voor financiële verrassingen komen te staan, dan is het mogelijk om een vaste prijsafspraak te maken voor de gehele opdracht. De werkzaamheden zijn vaak in stukjes op te knippen. Op basis van een inschatting van het aantal uren en van mogelijke bijkomende kosten kunnen we een vaste prijsafspraak maken.

Uurtarief

In dit geval worden nauwkeurig de geschreven uren en werkzaamheden in jouw opdracht bijgehouden. Het uurtarief wordt jaarlijks per 1 januari geïndexeerd.

GESUBSIDIEERDE RECHTSBIJSTAND

More Advice werkt niet op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand (zie www.rvr.org)

Mixed Fee

Combinaties van eerder genoemde afspraken zijn ook mogelijk. Een deel van de opdracht kan bijvoorbeeld tegen een vaste prijs en een ander deel tegen een flexibel uurtarief

Declaratie

More Advice declareert in principe maandelijks, zodat je een goed overzicht houdt van de gemaakte kosten. Iedere declaratie gaat vergezeld van een specificatie van de verrichte werkzaamheden. Je bent daardoor op de hoogte van de stand van zaken.

Vergoeding

Er zijn mogelijkheden voor vergoedingen:*

  • Via de werkgever (bij ontslagzaken, vitaliteitstrajecten of vervroegd pensioenregelingen)

*Tip: informeer bij je werkgever of je jouw (opleidings) budget bijvoorbeeld kunt inzetten dat gereserveerd is voor opleidingskosten en/of persoonlijke ontwikkeling en/of duurzame inzetbaarheid. In geval van (dreigend) ziekteverzuim bestaat ook de kans op een financiele vergoeding vanuit de werkgever.

Opbouw tarief

Om goede diensten te kunnen verlenen maak ik ook kosten. Denk aan opleidingen, permanente educatie, registratiekosten, administratiekosten, diverse softwarelicenties, verzekeringen, website, kantoorkosten en voorzieningen t.b.v arbeidsongeschiktheid en pensioen. Mijn tarieven onderscheiden zich door uitstekende dienstverlening tegen een eerlijke prijs. Een goed advies levert je ook altijd wat op op zowel financieel en persoonlijk vlak. Het samen helder krijgen van jouw levensdoelen en o.b.v. hiervan plannen is zeer waardevol en niet in geld uit te drukken. Daarna ben je in staat om zelf samen met mij verantwoordelijke keuzes te maken. Door slimmere keuzes te maken of overbodige financiële producten van de hand te doen, kun je vaak geld besparen. Daarnaast weet je dat je volstrekt onafhankelijk advies krijgt en dat ik geen belang heb aan de verkoop van financiële producten. Uiteraard wil ik je wel faciliteren in de te maken keuzes. Je krijgt meer duidelijkheid en rust! Ik geloof niet in abonnement modellen waar je jarenlang voor betaalt. Je kunt bij mij altijd terug komen en betaalt alleen voor het advies wat je nodig hebt.

 

Tarieven (excl. BTW)

Voor bepaalde packages kunnen ook vaste prijzen worden afgesproken. De prijs is afhankelijk van de complexiteit van jouw financiele situatie, het benodigd aantal gesprekken en de wijze van aanlevering van de benodigde informatie en documenten.

Financiële Scan (foto)

  • € 650,-

Financiële Planning Basis

  • € 1300,- particulier
  • € 1450,- IB ondernemer & complexe particulier

Financiële Planning Uitgebreid

  • € 1950,- particulier
  • € 2190,- IB ondernemer, DGA & complexe particulier

Uurtarief

Vanaf € 150,-

Verhindering

Gelieve minimaal 48 uur van tevoren de afspraak afzeggen (geteld in werkdagen), zodat er ruimte is voor het inplannen van andere clienten.

AFTREKBARE KOSTEN

Kosten die samenhangen met verkrijgen van partneralimentatie
Kosten van scheidingsbegeleiding zijn niet aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Hierbij geldt een uitzondering voor de kosten die samenhangen met het verkrijgen, innen en behouden van een (afkoopsom van) partneralimentatie. Dit geldt uitsluitend voor de alimentatiegerechtigde en alleen als deze specifieke kosten uitsluitend drukken op de alimentatiegerechtigde. De belastingdienst verstaat onder deze kosten: advocaat-, telefoon-, porto-, reis- en incasso kosten. Kosten van overige juridische en fiscale bijstand door andere scheidingsprofessionals dan advocaten zijn tevens aftrekbaar. Dat betekent dat de kosten van More Advice ook voor aftrek in aanmerking kunnen komen. More Advice kan een gespecificeerde factuur opstellen i.v.m. kosten die gemaakt zijn voor het verkrijgen van partneralimentatie.

Kosten die gemaakt worden ten behoeve van de onderneming
Als de kosten samenhangen met de bedrijfsvoering van jouw onderneming kunnen deze ook aftrekbaar zijn.

Voorschot

More Advice brengt (in sommige gevallen) bij de aanvang van een opdracht een voorschot in rekening.

Algemene voorwaarden

Op alle opdrachten van More Advice zijn de Algemene voorwaarden van toepassing.

Klachtenregeling

Mocht je tijdens of na de behandeling van jouw opdracht niet tevreden zijn over de aanpak of ons optreden, dan kun je een klacht bij More Advice indienen. More Advice heeft hiertoe een klachtenregeling opgesteld.

 

Suzanne de Moor is aangesloten bij:

CFP® Keurmerk = Strenge opleidings- en (bij)scholingseisen, een heldere Gedragscode, zorgvuldig toezicht en een onafhankelijke klachtafhandeling. Biedt een stevig houvast bij financieel advies.