TARIEVEN

Vrijblijvend intakegesprek

U kunt vrijblijvend contact opnemen met More Advice. Wij vinden het belangrijk dat u vertrouwen heeft in ons en dat u zeker weet dat wij elkaar begrijpen. Voordat u voor ons kiest wilt u immers zeker weten of wij deskundig zijn en of het ‘klikt’. Wilt u inzicht krijgen in uw vraagstuk en kennis maken met ons in een persoonlijk gesprek, dan kunt u een kennismakingsgesprek aanvragen van circa 30-45 minuten op onze kosten. Voordat u More Advice een opdracht geeft, adviseert de behandelend financieel planner u en neemt met u de wijze van tarifering en de kosten door.

Vaste Prijsafspraak

Wilt u niet voor financiële verrassingen komen te staan, dan is het mogelijk om met ons vaste prijsafspraken te maken. Onze werkzaamheden zijn vaak in stukjes op te knippen. Op basis van een inschatting van het aantal uur en van mogelijke bijkomende kosten kunnen wij over die afzonderlijke delen prijsafspraken maken. Ook kunnen wij soms al een vaste prijsafspraak maken voor de gehele opdracht. 

Uurtarief

We houden in dit geval nauwkeurig de geschreven uren en werkzaamheden in uw zaak of opdracht bij en u ontvangt maandelijks een factuur. Dit uurtarief wordt niet verhoogd met opslag voor kantoor- of bureaukosten. Het uurtarief wordt jaarlijks per 1 januari geïndexeerd.

 

 

Tarieven

Regulier uurtarief

€ 155,- (excl. BTW)

Uurtarief voor complexe particuliere (scheidings)zaken & ondernemers

€ 185,- (excl. BTW)

Opslag op uurtarief bij avondafspraak

€ 10,- (excl. BTW)

Vanaf prijs abonnement “Financiële Huisarts”

€ 40,00 (incl. BTW voor particulier)
€ 50,00 (incl. BTW voor ondernemer)

Financiële Scan

  • Vanaf € 1250,- (inclusief BTW) voor een particulier
  • Vanaf € 1250,- (exclusief BTW) voor een IB ondernemer en complexe particuliere zaken
  • Vanaf € 1500,- (exclusief BTW) voor een DGA

Financiële Planning

  • Vanaf € 1950,- (exclusief BTW) voor een particulier
  • Vanaf € 2350,- (exclusief BTW) voor een IB ondernemer en complexe particuliere zaken
  • Vanaf € 2850,- (exclusief BTW) voor een DGA.

Voorschot

More Advice brengt (in sommige gevallen) bij de aanvang van een opdracht een voorschot in rekening.

Algemene voorwaarden

Op alle opdrachten van More Advice zijn de Algemene voorwaarden van toepassing.

Klachtenregeling

Mocht u tijdens of na de behandeling van uw opdracht niet tevreden zijn over de aanpak of het optreden van uw financieel planner, dan kunt u een klacht bij More Advice indienen. More Advice heeft hiertoe een klachtenregeling opgesteld.

BTW nummer

Ons BTW nummer is: NL 183171755 B01

 

 

 

 

 
 
 

 

GESUBSIDIEERDE RECHTSBIJSTAND

More Advice werkt niet op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand (zie www.rvr.org), maar kan u wel doorverwijzen naar (advocaat) mediators waar wij mee samenwerken.

Mixed Fee

Combinaties van eerder genoemde afspraken zijn ook mogelijk. Een deel van de opdracht kan bijvoorbeeld tegen een vaste prijs en een ander deel tegen een flexibel uurtarief

Declaratie

More Advice declareert in principe maandelijks, zodat u een goed overzicht houdt van de gemaakte kosten. Iedere declaratie gaat vergezeld van een specificatie van de verrichte werkzaamheden. U bent daardoor op de hoogte van de stand van zaken. De declaratie is opgebouwd uit honorarium, verschotten en BTW.

Vergoeding

Er zijn mogeljikheden voor vergoedingen:

  • Via de werkgever (bij ontslagzaken, vitaliteitstrajecten of vervroegd pensioenregelingen)
  • Via de verzekeraar 

AFTREKBARE KOSTEN

Kosten die samenhangen met verkrijgen van partneralimentatie
Kosten van scheidingsbegeleiding zijn niet aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Hierbij geldt een uitzondering voor de kosten die samenhangen met het verkrijgen, innen en behouden van een (afkoopsom van) partneralimentatie. Dit geldt uitsluitend voor de alimentatiegerechtigde en alleen als deze specifieke kosten uitsluitend drukken op de alimentatiegerechtigde. De belastingdienst verstaat onder deze kosten: advocaat-, telefoon-, porto-, reis- en incasso kosten. Kosten van overige juridische en fiscale bijstand door andere scheidingsprofessionals dan advocaten zijn tevens aftrekbaar. Dat betekent dat de kosten van More Advice ook voor aftrek in aanmerking kunnen komen. More Advice kan een gespecificeerde factuur opstellen i.v.m. kosten die gemaakt zijn voor het verkrijgen van partneralimentatie.

Verkrijgen van pensioenrechten
Afspraken omtrent verevening van pensioenen dienen binnen 2 jaar na de scheiding aan de pensioenuitvoerder te worden gemeld. Als dat niet gebeurt vervalt het recht op rechtstreekse betaling vanuit de pensioenuitvoerder. Het pensioen zal dan rechtstreeks door de partner die het pensioen heeft opgebouwd aan de ex-partner worden uitbetaald. Fiscaal wordt een dergelijke verhouding gelijk behandeld als partneralimentatie. De kosten die dan gemaakt moeten worden door de vereveningsgerechtigde om tot pensioenverevening te komen, vormen tevens fiscaal aftrekbare kosten ter verwerving van “partneralimentatie”. 

 

 

 

Suzanne de Moor is aangesloten bij: