Financieel spreekuur werkgever

Op pensioengeboed verandert er veel. De AOW leeftijd verschuift en pensioenregelingen worden aangepast aan nieuwe regels en afspraken. Vaak zijn de meeste werknemers het overzicht kwijt over hun financiële toekomst. Of er zijn wellicht werknemers die hun geldstroom niet op de rails hebben en daar hulp bij nodig hebben. Financiele problemen zorgen voor stress en dit leidt soms weer tot andere problemen zoals: een slechte nachtrust, sociaal isolement en relatieproblemen. Dit raakt u als werkgever dus ook omdat financiele problemen en zorgen kunnen leiden tot een daling in het functioneren en een hoger ziekteverzuim. Veel werkgevers worstelen ook met de vergrijzing en het oplopende verzuim bij oudere werknemers. Als werknemers niet lang meer voor hun pensioendatum zitten, loopt het verzuim vaak op. 

Financieel inzicht, erg belangrijk

 

Financieel spreekuur

Uw werknemers bespreken hun financiële problemen of zorgen misschien niet direct met u, bijvoorbeeld uit schaamte of vanwege privacy. Het is een enorme drempel om hulp te vragen en aanvaarden. Bied uw werknemers een (periodiek) financieel spreekuur aan waar zij al hun financiële vragen vertrouwelijk kunnen stellen. Het zijn al lang niet meer alleen mensen met een bijstandsuitkering of de laagste inkomens, die financiële zorgen hebben. “Mensen met hogere inkomens hebben ook hogere uitgaves, duurdere huizen en duurdere auto’s.” Ze zijn niet altijd financieel onderlegd. En aandacht voor financiën hoort ook bij goed werkgeverschap want als een werknemer financiële zorgen heeft, heeft dit ook effect op de mentale en fysieke gezondheid. Daarnaast kun je als werkgever veel doen om het ziekteverzuim laag te houden. Stress of burn-out zouden al tijdig gesignaleerd moeten worden zodat er hulp geboden kan worden. Wanneer werknemers zich goed voelen is de kans op succes voor uw bedrijf aanmerkelijk groter. Steeds meer werkgevers helpen hun medewerkers om hun financiële toekomst goed in beeld te krijgen. Zij bieden medewerkers een gesprek aan met een financieel planner, zodat de medewerker weet wat hij/zij kan verwachten en aan welke knoppen hij/zij zelf kan draaien. Dit is op dit moment erg belangrijk ook vanwege het nieuwe pensioenstelsel.

Hoe helpt More Advice uw werknemers?
More Advice verbindt de belangen van de werkgevers en werknemer. Wij ondersteunen werkgevers met financieel advies bij uitstroom, pensionering en financiële problemen of zorgen. We kunnen de onderstaande onderwerpen bij uw werknemers bespreekbaar maken via één op één financiële spreekuren met de volgende onderwerpen:

 • Aangifte inkomstenbelasting en vragen hierover (eigen woning, scheiden, aftrekposten);
 • Aanvragen en up-to-date houden van toeslagen;
 • Financiële planning: overzicht van inkomsten en uitgaven;
 • Keuzes rondom (deeltijd) pensioen of vroegpensioen;
 • De impact van scheiden of uit elkaar gaan uitleggen;
 • De impact op financieel gebied van overlijden voor of na pensioendatum;
 • Vragen rondom arbeidsongeschiktheid;
 • Financiële zorgen en vragen over de persoonlijke financiën;
 • Uitleg van pensioen en informeren nieuwe Pensioenwet;
 • Uitleg van financiële producten zoals vragen rondom: hypotheken, verzekeringen, sparen, beleggen en financieren;

In overleg met u bepalen we graag welke vorm het beste bij uw bedrijf past. Voorkomen is beter dan genezen. Het is ook mogelijk om een specifiek thema te behandelen bij de spreekuren.

 

Tarieven (excl. BTW)

Financiële spreekuren

 • € 680,- per dagdeel

Financiële scan werknemer

 • € 550,- per werknemer

De juiste keuzes

Verandert er iets aan de baan van uw werknemer? Wil hij of zij van baan wisselen of minder werken? Dat kan gevolgen hebben voor het inkomen nu én straks van uw werknemer. Ook kan dit invloed hebben op de situatie bij overlijden. Het is verstandig om mij al vroegtijdig in te schakelen zodat ik uw werknemer kan helpen door middel van een persoonlijke financieel planningstraject.

 • Hoe wil uw werknemer zijn of haar loopbaan gaan vervolgen?
 • Het financieel uitwerken van de diverse mogelijkheden zoals bv. het opzetten van een eigen bedrijf
 • Analyseren van scenario’s: nieuwe baan, werkloosheid, overlijden & pensionering
 • Advies over het treffen van voorzieningen wanneer sprake zal zijn van bepaalde tekorten in het gewenste netto besteedbare inkomen van uw werknemer
 • Inzicht in de haalbaarheid van het gewenste netto besteedbare inkomen van uw werknemer bij het nemen van bepaalde stsappen.

More Advice verplaatst zich in de situatie van uw werknemer en helpt om de keuzes te maken die bij zjin of haar leven en situatie passen. Dit zorgt voor richting, houvast en financiele rust.

Suzanne de Moor is aangesloten bij:

CFP®  en RES ® Keurmerk = Strenge opleidings- en (bij)scholingseisen, een heldere gedragscode en zorgvuldig toezicht.