Ontslag en de start van een nieuw hoofdstuk

7 juni 2023

Waar kun je op rekenen als je werkloos wordt?
Als je wordt ontslagen, dan heeft dat altijd financiële consequenties. Zeker als je niet meteen een nieuwe baan kunt vinden en een periode zonder werk moet overbruggen. Waar kun je op rekenen als je werkloos wordt?

De hoogte en duur van jouw WW-uitkering
In de meeste gevallen heb je na ontslag recht op een WW-uitkering. Die bedraagt de eerste twee maanden na ontslag 75% van je loon. Daarna daalt dit naar 70%. Let op: je krijgt alleen een uitkering over het maximale dagloon. Als je meer verdient, zakt je inkomen dus nog onder de 75% en daarna 70% van louw laatstverdiende loon. Het actuele maandloon en de maximale uitkeringen vind je bij het uwv. Deze bedragen zijn bruto en zonder vakantiegeld.

Geen ontslagvergoeding, maar transitiebudget
In het huidige arbeidsrecht heeft de ontslagvergoeding plaatsgemaakt voor een transitiebudget. Dit budget moet je inzetten voor scholing en arbeidsbemiddeling. Bij een ontslag met wederzijds goedvinden kun je wél gebruik blijven maken van de oude regelingen voor ontslagvergoeding. Deze afspraken maak je in een zogenaamde vaststellingsovereenkomst. Ook behoudt je in de meeste gevallen recht op jouw WW-uitkering. Ga dit wel goed bij jouw werkgever na voor je de overeenkomst tekent.

Tips bij dreigend ontslag: wat moet je wel en niet doen?
• Als jouw werkgever laat weten dat hij ontslag voor je aanvraagt, ga dan nooit direct akkoord.
• Neem meteen contact op met een deskundige zodat jij inzicht krijgt in jouw belangen en deze beschermd kunnen worden.
• Teken nooit een voorstel van jouw werkgever zonder dit aan een deskundige te hebben voorgelegd.
• Maak altijd schriftelijk bezwaar tegen je ontslag door jouw werkgever een brief te sturen. (hier kan de deskundige jou bij helpen)
• Laat alles wat wordt besproken schriftelijk vastleggen. Laat indien mogelijk een ander de onderhandelingen voor je voeren.
• Als je zelf de gesprekken voert, laat je dan niet tot discussies verleiden. Probeer je emoties buiten de onderhandelingen te houden.
• Blijf doorwerken, zelfs als je werkgever je vrijstelt van arbeid totdat je duidelijkheid hebt en er zicht is op de strategie.

Na je ontslag: inschrijven bij UWV
Als je in aanmerking wilt komen voor een WW-uitkering, moet je je inschrijven bij het UWV. Je hebt recht op een uitkering als je in de 36 weken voorafgaand aan jouw ontslag ten minste 26 weken hebt gewerkt. Is het jouw eigen schuld dat je werkloos bent geworden? Dan kan het UWV je uitkering geheel of gedeeltelijk intrekken.

De juiste keuzes
Dreigt er ontslag voor jou? Of ben je zelfs al ontslagen? Dan moet je het waarschijnlijk tijdelijk met minder geld doen. Bovendien is er kans op pensioenbreuk. Het einde van een hoofdstuk brengt vaak wel nieuwe kansen met zich mee. Begeleiding zoeken in deze fase is erg belangrijk zodat je gebruik kunt maken van nieuwe kansen die zich voordoen en daar ook open voor kunt staan. Daarnaast raad ik aan om naast een financieel planner een arbeidsrecht specialist in te schakelen zodat er duidelijkheid is over jouw juridische rechten en aanspraken. Het is van groot belang om de gevolgen van deze situatie op jouw persoonlijke situatie te begrijpen. Daarnaast moet ervoor gezorgd worden dat jouw belangen beschermd zijn.

Krijg je met ontslag te maken en de ontvangst van een transitievergoeding? Dat kan gevolgen hebben voor jouw inkomen nu én straks. Ook kan dit invloed hebben op jouw situatie bij overlijden. Het is ook al verstandig om een financieel planner in te schakelen voordat je een voorstel hebt gekregen qua beeindiging van jouw dienstverband. Een financieel planner jouw helpen met onderstaande vragen:

  • Hoe wil je jouw loopbaan gaan vervolgen?
  • Het financieel uitwerken van de diverse modaliteiten zoals bv. het opzetten van een eigen bedrijf
  • Analyseren van scenario’s: eigen bedrijf opzetten, nieuwe baan, werkloosheid, overlijden & pensionering
  • Advies over de transitievergoeding en hoe dit zowel juridisch, fiscaal en financieel kan worden geoptimaliseerd en ingezet
  • Advies over scenario’s m.b.t. het zelf doorbetalen van de pensioenpremie (werkgever en werknemersdeel) na uitdiensttreding
  • Advies over het treffen van voorzieningen wanneer sprake zal zijn van bepaalde tekorten van jouw gewenste netto besteedbare inkomen
  • Inzicht in de haalbaarheid van jouw gewenste netto besteedbare inkomen