Kinderalimentatie

16 april 2015

Afspraak kinderalimentatie meer dan rekenformule

Begin dit jaar is er een explosie geweest aan herberekeningsaanvragen van kinderalimentatie. Door het wegvallen van het fiscale voordeel voor kinderalimentatiebetalende ouders en de verhoging van het kindgebondenbudget voor alleenstaande ouders heeft gemaakt dat veel ex echtparen weer om de tafel moesten.

Dat een goede afspraak over de verdeling kosten kinderen niet altijd uit een berekening voortvloeit blijkt dagelijks weer in de praktijk. Wij hebben herberekeningen gemaakt waarbij de uitslag was dat de vader geen alimentatie meer hoefde te betalen. De kosten voor de kinderen worden dan volledig gedekt door het kindgebondenbudget. Een voorbeeld: de kosten kinderen volgens het Nibud zijn € 410,- en het kindgebondenbudget ook. Resultaat: € 0,– behoefte aan kinderalimentatie. Nu vergroot het gebrek aan te betalen kinderalimentatie vaak de draagkracht voor partneralimentatie maar in steeds meer gevallen is er geen sprake meer van partneralimentatie; de ex partners waren nimmer gehuwd of een ex partner is gaan samenwonen en deze samenleving is weer geëindigd. Het huishoudboekje van de ouder waar de kinderen hun hoofdverblijf hebben boet behoorlijk in aan middelen doordat er geen bijdrage in de kosten van de kinderen meer wordt betaald.

Maar vinden we het ook niet een gek idee dat de staat de kosten van de kinderen op zich neemt? Zijn de kosten van de kinderen niet een verantwoordelijkheid van de ouders? En dat de draagkracht van de ouders toeneemt door eventueel fiscaal voordeel dat zij genieten in het kader van het alleenstaand ouderschap en wordt meegerekend in de draagkracht is daarbij natuurlijk het uitgangspunt.

Is het niet in strijd met de Wet Zorgvuldige scheiding en Voortgezet ouderschap dat een ouder niet langer hoeft bij te dragen aan het levensonderhoud van zijn of haar kind. In die wet is juist bewerkstelligd dat beide ouders zowel voor de kinderen zorgen als een financiële bijdrage dienen te leveren. Heeft de werkgroep Alimentatienormen dit over het hoofd gezien of heeft de staatssecretaris zich niet gerealiseerd dat dit een uitwerking is van het verhoogde kindgebondenbudget? De discussie hierover is op gang en het laatste woord is hier nog niet over gezegd.

Meer weten over uw rechten en plichten ten aanzien van de kosten van uw kinderen? Neem contact met ons op, op 06-28418123