Help ik ga scheiden wat nu?

2 december 2016

En dan is het zover, je komt er achter dat er geen gezamenlijke toekomst meer is. De relatietherapie heeft niet gebracht wat je hoopte of je partner heeft definitief voor een ander gekozen. Wat er in jullie leven gebeurt is, is misschien ook niet altijd waar je zelf voor kiest of beide voor gekozen hebt maar je hebt nu wel de keus om zelf te beslissen hoe je met deze impactvolle gebeurtenis als een echtscheiding om gaat.

Hier komen veel emoties bij kijken en juist op dat moment moeten er de meest belangrijke beslissingen genomen worden over de toekomst: Over de woning, over jullie kinderen, over je mogelijke inkomsten en over bijvoorbeeld je eigen bedrijf of onderneming.

Een vechtscheiding is emotionele verwaarlozing

Vorig jaar gingen bijna 20.000 koppels met kinderen uit elkaar. Inmiddels loopt ongeveer 1 op de 5 scheidingen uit op een vechtscheiding. Het is een vorm van kindermishandeling, stelt de Taskforce Kindermishandeling. ,,Kinderen voelen zich niet meer veilig thuis, terwijl dat een basisbehoefte van een kind is. Zij zien een vechtscheiding als emotionele verwaarlozing” Een vechtscheiding is emotionele verwaarlozing voor de kinderen maar ook voor jezelf. Door te vechten kom je in een negatieve spiraal en raak je de grip kwijt op je leven.

Hoe neem ik beslissingen en hoe kan ik dat nu?

Want letterlijk en figuurlijk zakt in deze fase de grond onder jullie voeten vandaan. Voordat beslissingen genomen kunnen worden is het belangrijk dat je weet waar je voor staat en waar je voor zal gaan. Wat vind je belangrijk in de nieuwe toekomst. Wellicht ga je er eerst even tussen uit zodat je in alle rust beslissingen kunt gaan nemen. Daarnaast is het van belang je niet op te laten jagen. Soms is een van de partners al verder in het (rouw)proces dan de ander.

Voor goed scheiden en niet even snel via een paar klikken op het internet is persoonlijke professionele begeleiding nodig op verschillende vlakken. Door deze begeleiding kunnen jullie als ouders samen kwalitatief goede afspraken maken en ontstaat er ook ruimte voor de wensen en verwachtingen van de kinderen. Maar nog belangrijker is dat jullie verder gaan als collega-ouders en niet als vechtende exen.

Het is van belang dat het financiële en fiscale advies van de echtscheiding betrouwbaar en uitvoerbaar is.

Feiten op een rij laten zetten:
Het meest verstandig is om alle feitelijkheden op een rij te laten zetten en de fiscale en juridische consequenties van de wensen door een financieel (echtscheidings)planner[1] te laten doorrekenen . Het belangrijkste is dat jullie allebei focus hebben op waar je naar toe wilt zodat de juiste berekeningen gemaakt kunnen worden. Daarnaast kunnen dan de correcte uitgangspunten gehanteerd worden. Zo komen jullie goed beslagen ten eis en kun jullie in de mediation (kan zowel bij een VFAS advocaat[2] of echtscheidingsmediator[3] de juiste keuzes maken. Daarin is ook van belang dat het niet altijd om gelijk krijgen gaat maar om jullie beiden geluk. Als jullie beiden weer een gelukkige toekomst tegemoet kunnen zien heb je daarzelf en de mensen in je omgeving het meeste baat bij.

Financiële afspraken laten toetsen:
Voordat emotionele gesprekken achter de rug zijn en de gemaakte afspraken eindelijk op papier staan kan het belangrijk zijn deze te laten toetsen door een financieel (echtscheidings) planner. Het echtscheidingsconvenant met daarin de gemaakte afspraken zijn van belang voor de uitvoerbaarheid van het financiële gedeelte van de scheiding. Bij de bank krijgen jullie anders te horen dat de gemaakte afspraken niet uitvoerbaar zijn. Mediators en advocaten kunnen niet altijd beoordelen of de gewenste afspraken met betrekking tot bijvoorbeeld de eigen woning financieel mogelijk zijn. Om te voorkomen dat jullie convenant niet voldoet aan de eisen van de bank of hypotheekverstrekker, is het belangrijk dat er getoetst worden of de convenant voldoet aan de wet en regelgeving. Op deze manier kan de echtscheiding ook daadwerkelijk afgewikkeld worden. Mogelijkheden die bijvoorbeeld doorgerekend kunnen worden zijn:

Wat is de hoogte van de huidige hypotheek en wat is mogelijk in de toekomst. Hoe werkt het overgangsrecht en kan de huidige hypotheekconstructie behouden blijven. Hoe komt de nieuwe hypotheek eruit te zien en wat zijn de bijbehorende maandlasten. Gaat de bank of financiële instelling hiermee akkoord en zo niet, op wat voor basis kan het eventueel wel.

Kan een van jullie in de echtelijke woning blijven wonen of moet de woning verkocht worden. En wat daarna? Gaan jullie ieder huren of weer een andere woning kopen. Wat voor aankoopprijs is realistisch?

Hoe wordt het vermogen verdeeld ? Hoe zal de verdeling zijn bij echtscheiding. Bij een ontvangen schenking onder uitsluitingsclausule die geïnvesteerd is in de eigen woning kan het zomaar zijn dat het bedrag verdampt is om misschien wel meer waarde is geworden. Dit hangt af van het tijdstip van investering en de eventuele gemaakte afspraken in de eventuele huwelijkse voorwaarden.

Wat moeten we doen met ons pensioen? Pensioenverevening zoals de wet dat voorschrijft laten toepassen, pensioenverdeling of pensioenconversie.

Hoe verder met mijn onderneming?

Voor een ondernemer is een echtscheiding nog complexer. De echtscheiding heeft dan naast privé ook een rechtstreeks effect op (het voortbestaan van) de onderneming. Zo komt het vaak voor dat jij als Directeur Groot Aandeelhouders (DGA’s) of IB-ondernemer na het opmaken van de commerciële balans, veel rijker ben dan jij in de praktijk ervaarde of juist armer. Ook zal er bijvoorbeeld bij een BV goed gekeken moeten worden wat de eventuele opgebouwde pensioenvoorziening is en wat voor afspraken hierover gemaakt gaan worden. Denk ook bijvoorbeeld aan de rekening courant krediet etc. Als je denkt het goed te hebben gedaan door huwelijkse voorwaarden op te laten stellen voor het aangaan van het huwelijk, dan geeft dit lang niet in alle gevallen bescherming voor je onderneming en je vermogen. Immers, in veel huwelijkse voorwaarden staat een periodiek verrekenbeding. En als dit niet jaarlijks gebeurd is heeft dit verregaande gevolgen.

Met bovenstaande input en informatie kunnen jullie gefundeerde beslissingen nemen. Nadat deze financiële besluiten zijn genomen kan de advocaat of mediator verder met het opmaken van de afspraken in het echtscheidingsconvenant en ook bijvoorbeeld het opstellen van een ouderschapsplan.

En daarnaast kan een een goed doordacht convenant ervoor zorgen dat er achteraf geen gedoe en gezeur komt. Want als je zaken toch anders wil dan eerder bedacht zijn afspraken alleen maar te wijzigen door weer een nieuw convenant op te laten stellen en in te laten dienen bij de rechtbank. En als inmiddels (ex) partner de afspraken eigenlijk wel lekker vind zo zal er een gerechtelijke procedure gestart moeten worden met weer hoge kosten en waarschijnlijk irritaties. Daar worden jullie beiden en ook de kinderen niet beter van.

Nadat het echtscheidingsconvenant is opgesteld en de echtscheidingsbeschikking is ingeschreven kan de hypotheek geregeld worden en andere belangrijke zaken in gang gezet worden. Denk ook bijvoorbeeld aan het aanvragen van de toeslagen bij de belastingdienst, het wijzigen van de voorlopige teruggaaf, het informeren van het pensioenfonds en het wijzigen van het testament.

Conclusie

Geconcludeerd kan worden dat het bij scheiden van belang is in alles rust beslissingen te nemen op een gefundeerde manier. De materie is complex en je kunt dit niet alleen. Overweeg je te scheiden en wil je graag de financiële consequenties inzien alvorens de definitieve stap te zetten is het goed om advies in te winnen bij een financieel echtscheidingsexpert. Je staat er niet alleen voor in deze moeilijke tijd!

Heb je naar aanleiding van dit blog vragen over jullie individuele situatie of wil je meer informatie als professional in het echtscheidingsproces, aarzel dan niet om contact met mij op te nemen.