FINANCIËLE PLANNING – NAAR DIENST WONEN

In jouw financiële planning houdt More Advice rekening met de diverse stadia van jouw leven. More Advice analyseert jouw vermogen en kijkt hoe dit het beste gestructureerd kan worden. Dit is afhankelijk van jouw huidige inkomen en vermogen, in combinatie met uw wensen en toekomstplannen. Wij laten zien welke zaken al goed zijn geregeld en waar nog iets verbeterd kan worden.Wij hebben de overtuiging dat jij het leven moet kunnen leiden dat je wilt.

 

Suzanne de Moor is aangesloten bij:

CFP®  en RES ® Keurmerk = Strenge opleidings- en (bij)scholingseisen, een heldere gedragscode en zorgvuldig toezicht.