Scheiden en voor jezelf kiezen!

8 oktober 2019

Ze is begin veertig en zit recht tegenover mij aan tafel in mijn praktijk. Ze is op, kan het leven niet meer aan en geeft aan dat ze een omslagpunt heeft bereikt. Ze kan niet anders dan “scheiden” van haar man. Ze weet nog niet wat de financiële consequenties hiervan zijn, maar ze wil rust en duidelijkheid!

Vaak dacht ze dat het aan haar lag, zodat ze toch kon blijven geloven in de mooie illusie en de mooie buitenkant. Haar man was charmant, knap en veel vrouwen zagen hem wel zitten. Achter de voordeur speelde zich een ander leven af. Ze leverde een gevecht en had het zwaar met de dagelijkse zorg. Ze geeft aan nog wel van haar man te houden, maar met hem doorgaan betekent haarzelf blijven verliezen door het eeuwige “pleasen”. Het voelt alsof ze in een doolhof zit en maar wanhopig naar de uitgang blijft zoeken.

Haar omgeving denkt dat het voor haar niet moeilijk is, omdat zij de beslissing heeft genomen om te scheiden. Ik geef aan dat ik haar juist moedig vind. Het is voor beiden pijnlijk, maar op een andere manier. Niet altijd is degene, die verlaten wordt het slachtoffer. Ze is het zat om een eeuwige strijd te leveren en  niet meer haarzelf te kunnen zijn. De relatie is niet gelijkwaardig en zal dat ook nooit worden.

Helaas maak ik dit soort situaties vaak mee in de praktijk en dan zijn uitspraken als:” je hebt niet gevochten voor je huwelijk”,” Gooi je nou zomaar je handdoek in de ring?” of ” Jij bent ook egoïstisch” dooddoeners. Wat een ander ook zegt, jíj bent degene die mag kiezen. Niets is het waard om jezelf te verliezen. “Ga weg als je niet kunt stralen. Ga weg als je niet jezelf kunt zijn. Tijd om los te laten, want niets of niemand houdt je klein”. En tegen de omstanders wil ik zeggen: “Wees voorzichtig met het tonen van begrip”. Sommige mensen zijn heel goed in liegen en het zich aanmeten van een slachtofferrol.

Uitstel scheiden
Vanuit de angst voor de gevolgen wordt de beslissing om te scheiden vaak door één van de partijen uitgesteld. Uit angst voor het overweldigende verdriet, de pijn die mogelijk zal volgen of de financiële gevolgen. Wachtend op het juiste moment, totdat de keuze misschien minder pijnlijk zou kunnen zijn. Totdat de ander wellicht een beslissing neemt of iets doet waardoor de keuze meer gerechtvaardigd is.

Uitstel van scheiden is nu, helemaal gezien de veranderde wetgeving, niet heel verstandig. Vaak heeft degene die zichzelf heeft ingeleverd ook letterlijk op zijn of haar inkomen en vermogen ingeleverd. Dus erg belangrijk om ook goed aan de verschillende belangen en consequenties van een echtscheiding te denken. De regels voor partneralimentatie veranderen. Dit heeft ook gevolgen als de ene partner de ander wil uitkopen. Een situatie die sowieso al complex is.

Voor jezelf kiezen
Het mooie gevolg in deze verdrietige situatie is dat je eindelijk voor jezelf durft te kiezen. Geen pijn meer op basis van illusies of toneelspel, maar pijn en verdriet op basis van wat het echt is. Je hoeft jouw gevoel niet meer weg te cijferen en te functioneren op de automatische piloot.

Plan van aanpak
Ik gaf aan dat het verstandig is, dat ze eerst thuis het gesprek aangaat met haar man om te kijken op welke manier ze het scheidingsproces willen vervolgen. Ook om aan te voelen of samen erover praten voor opheldering zorgt of juist niet. Dat het besluit genomen is, staat nu vast voor haar. Het is belangrijk om samen in gesprek te gaan, al dan niet met begeleiding, en te kijken naar de wensen op het gebied van de woonsituatie, inkomenssituatie en ook wat de gedachten zijn over de verdeling van de bezittingen. Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. Het allerbelangrijkste is om te beseffen dat er een start gemaakt moet gaan worden en dat er hoe dan ook uitzicht is op een andere situatie en dat er hulp aan de zijlijn is. Scheiden is emotie. Scheiden betekent veel regelen. En scheiden zorgt voor onzekerheid over de toekomst, die voor 80% afhankelijk is van de financiële (on)mogelijkheden. Daarvoor zijn rust, overzicht en de juiste beslissingen nodig. 

Begeleiding More Advice RFEA FFP
Mijn rol als professional in dit proces kan zijn: begeleiding aan de zijlijn, bemiddeling of bijvoorbeeld een overlegscheiding waarbij ieder een eigen professional heeft aan de zijlijn. Ik help in 1e instantie om de juiste route te bepalen van de scheiding. Vervolgens om keuzes te maken en ik voorkom dat er verkeerde afspraken worden gemaakt en niet uitvoerbare convenanten worden gesloten. Op deze manier wordt er bij voorkeur voor een andere weg gekozen dan de vechtscheiding. Het “gevecht” is namelijk vaak al jaren en dus veel te lang geleverd. Scheiden betekent juist die eeuwige strijd stoppen en keuzes maken voor de toekomst. Wat verder in onze dienstverlening wel van belang is, is dat er “iets” te plannen valt. Zelf ben ik naast RFEA adviseur ook gecertificeerd financieel planner (FFP)

Financiële planning helpt bij het in kaart brengen van jouw financiële situatie en het plannen van jouw financiële toekomst. Dus heb jij en/of jouw partner een bovenmodaal inkomen of er is bijvoorbeeld sprake van een onderneming, een koopwoning met enige overwaarde en/of aanwezig vermogen dan zit je bij een financieel planner goed. 

Zelf sta ik als gecertificeerd Financieel Echtscheidingsadviseur in het register van de RFEA. Het keurmerk RFEA zorgt voor een  waarborg (inclusief gedragscode en klachtregeling) voor onafhankelijk en deskundig advies.

Een scheiding betekent niet dat je altijd verplicht bent om met z’n tweeën ergens aan tafel te gaan. Soms weet degene die de keus heeft gemaakt heel duidelijk wat de wensen en uitgangspunten zijn van de nieuwe financiële situatie en kan op basis van de huidige financiële gegevens en gewenste situatie een financiële planning gemaakt worden. Vervolgens wordt gecheckt of dit uitvoerbaar en haalbaar is en vervolgens kan dit met de ander besproken worden.

Belangrijk om in gedachten te houden is dus, dat de wetgeving volgend jaar wijzigt op het gebied van partneralimentatie.  Zie ook: https://www.rfea.nl/nieuws/verkorting-alimentatieduur-extra-complicatie-bij-echtscheiding. Dit betekent dat het mogelijk zo is dat in jouw situatie de huidige termijn van partneralimentatie 12 jaar is en bij het indienen van het verzoekschrift volgend jaar bijvoorbeeld 5 jaar. Dit is van directe invloed op de mogelijkheden van het verkrijgen van een financiering voor een woning. De inkomenstoetsing bij een hypotheekaanvraag is vaak gebonden aan een bestendigheid van minimaal 10 jaar. In onderling overleg is er veel mogelijk en kan er afgeweken worden van de wettelijke maatstaven. Vergeet echter niet dat als er geen overleg meer mogelijk is en het inmiddels 2020 is, er waarschijnlijk een kortere alimentatietermijn geldt. Er zijn overigens ook uitzonderingssituaties.

Conclusie:
Het leven loopt zelden zoals we het plannen. En het loopt ook niet altijd zoals we hopen. Je denkt misschien alles kwijt te raken, maar jezelf terugkrijgen, is het meest waardevolle wat er is. De mooiste dag van je leven is de dag waarop je besluit dat jouw leven van jou is. Boosheid en verdriet kunnen gemakkelijk omslaan in verbittering wat uiteindelijk het echtscheidingsproces in de weg gaat staan. Rechtvaardigheid en eerlijkheid bestaan eigenlijk niet in dit soort processen. Ook al ben je daarnaar op zoek. Kies voor jezelf en kies voor vrijheid, vertrouwen en liefdevolle relaties en genieten. Er is een uitweg in het doolhof waar je wellicht voor je gevoel in zit.

Dus denk je na over scheiden en weet je niet waar te beginnen, neem gerust contact met mij op. Ik kan helpen de juiste stappen te zetten en richting te bepalen. Het geeft mij voldoening om mensen te helpen en een objectief advies en weer perspectief te bieden op weg naar een nieuwe fase in hun leven.