2016, laatste jaar kinderalimentatie aftrekbaar box 3

2 december 2015

Het jaar 2016 is het laatste jaar dat u uw totale kinderalimentatieverplichting over het jaar 2016 in aftrek kunt brengen als schuld in box 3, indien er belast box 3 vermogen is. U brengt in mindering de contante waarde van de toekomstige alimentatieverplichting.
De wetgever heeft weliswaar vanaf 1 januari 2015 bepaald dat uitgaven voor levensonderhoud van kinderen niet meer fiscaal aftrekbaar zijn in box 1, doch is over het hoofd gezien dat een aftrekmogelijkheid is gecreëerd in box 3.
Met ingang van 2017 mag de kinderalimentatieverplichting niet meer als schuld worden opgenomen in box 3. Het belang van deze aftrek is niet te onderschatten, profiteer daarom nog voor een laatste maal in 2016 van deze aftrekmogelijkheid.

Meer informatie? Neem gerust contact op