Financiële planning en werken

FINANCIËLE PLANNING

In uw financiële planning houdt More Advice rekening met de diverse stadia van uw leven. More Advice analyseert uw vermogen en kijkt hoe dit het beste gestructureerd kan worden. Dit is afhankelijk van uw huidige inkomen en vermogen, in combinatie met uw wensen en toekomstplannen. Wij laten u zien welke zaken u al goed heeft geregeld en waar nog iets verbeterd kan worden.Wij hebben de overtuiging dat u het leven moet kunnen leiden dat u wilt.

 

WERKEN

Wat als er iets aan uw baan verandert?
Werken in loondienst is de basis voor het levensonderhoud van de meeste Nederlanders. Tegelijk bouwt u met uw baan meestal pensioen op. Uw inkomen voor later is dus ook van uw baan afhankelijk.

Een andere baan?
Maar wat als er iets aan uw baan verandert? Maar weinig mensen beseffen wat een verandering in uw baan (of een andere baan) kan betekenen voor uw inkomen nu en straks, zeker in een tijd waarin  de arbeidsmarkt steeds meer aan het flexibiliseren is.

Ontslag? Arbeidsongeschikt?
Uw inkomen kan ook worden aangetast als u met  ontslag te maken krijgt, met daarna een periode in de WW. En wat als u arbeidsongeschikt mocht raken?

Naar het buitenland? Verlof opnemen?
Er zijn ook veranderingen die spannender of vrolijker zijn dan ontslag of arbeidsongeschiktheid. Maar ook die hebben effect op uw inkomen. Denk aan werken in het buitenland. Of aan zorgverlof of ouderschapsverlof.

De juiste keuzes
Verandert er iets aan uw baan? Wisselt u van baan? Krijgt u met ontslag te maken? Dat kan gevolgen hebben voor uw inkomen nu én straks. Wij verplaatsen ons in uw situatie en helpen u om de keuzes te maken die bij uw leven passen. Financieel ontzorgen doen wij voor u. Problemen kunnen voorkomen worden als u op tijd een financiële planning laat maken.

Suzanne de Moor is aangesloten bij: